Haber Arama

Teb'den Gelen Haberler


ECZANE BİLGİ FORMU ONAYI 15.05.2006 TARİHİNE ERTELENDİ

ECZANE BİLGİ FORMU ONAYI 15.05.2006 TARİHİNE ERTELENDİ

Odamıza TEB’ den gelen 26.04.2006 tarih ve 2270 no’ lu yazı ile; Bilindiği gibi, 2006 Yılı Maliye Protokolü Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 05.04.2006 tarihinde imzalanmıştır. Protokol, 2006 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında yürürlüğe girecektir. Birliğimiz tarafından yapılan b...


KIRMIZI-YEŞİL REÇETELERİN SÜRESİNDE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLMEMESİ

KIRMIZI-YEŞİL REÇETELERİN SÜRESİNDE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLMEMESİ

Odamıza Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden 05/04/2006 ve 09184 sayılı yazı ile gelen Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün "İdari Tedbir Hakkında" konulu 09/03/2006 tarih ve 012296 sayılı yazısında;"kırmızı ve yeşil reçetelerle ilgili cetvellerin süresinde Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmemesi ve yapılan uyanlara rağmen aynı fiillerin t...


2006 YILI BAĞ-KUR PROTOKOLÜNÜN X.İHTİLAF BAŞLIKLI BÖLÜMÜ HAKKINDA

2006 YILI BAĞ-KUR PROTOKOLÜNÜN X.İHTİLAF BAŞLIKLI BÖLÜMÜ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 17/04/2006 tarihli ve 2125 no'lu yazı ile; Türk Eczacıları Birliği ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğü arasında 30.12.2005 tarihinde imzalanan 2006 yılı Bağ-Kur protokolünün X.İhtilaf başlıklı bölümü "Bu protokolün uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümlenmesinde, eczanenin bulunduğu il merkezindeki mahkemeler ve icra müdürlükl...


BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI KONUSUNDA TEB TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI KONUSUNDA TEB TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Odamıza TEB'den gelen 20/04/2006 tarih ve 2240 sayılı yazı ile;Geri ödeme kurumlan arasında uygulama birliği sağlamak amacıyla 15.12.2005 tarih 26024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Nolu Tedavi Yardımı Tebliği, kurumlar tarafından 20.12.2005 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Tebliğ hükümlerinin uygulanmasında çeşitli farklılıkları...


TAXOTERE İSİMLİ PREPARAT HAKKINDA

TAXOTERE İSİMLİ PREPARAT HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 14/04/2006 tarih ve 2121 no'lu yazı ile; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 23.03.2006 tarih 1345 sayılı yazı ile "Taxotere 20 mg-80 mg IV İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon" isimli preparatın mevcut onaylı endikasyonlarına "TAXOTERE (docetaxel) lokal ileri, rek...


MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ÖNEMLİ DUYURU

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ÖNEMLİ DUYURU

Odamıza TEB'den gelen 06/04/2006 tarih ve 1935 sayılı yazı ile; İlaçların reçeteye yazım ve geri ödenme koşullarının belirlendiği, 09.02.2005 tarih 25722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın 1.Kapsam başlıklı bölümünün (b) maddesinde "2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu. 2802 sayılı Hakimler ve Savc...


DEĞİŞEN PROSPEKTÜS BİLGİLERİ

DEĞİŞEN PROSPEKTÜS BİLGİLERİ

Odamıza TEB'den gelen 06/04/2006 ve 1919 tarihli yazı ile; T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 03.04.2006 tarihli yazılar ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazılan gereğince aşağıda isimleri yer alan ilaçların yeniden düzenlenmiş olan prospektüs örnekleri ekt...


ULUSAL ZEHİR MERKEZİ HAKKINDA

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 05/04/2006 tarih ve 1934 sayılı yazı ile; T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 28.03.2006 tarih 4611 sayılı yazı ile, 1986 yılından bu yana, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkez Başkanlığı'nda hizmet sunan Zehir Danışma Merkezi'nin, Sağlık Bakanlığı tarafından kendisi...


YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATLARI HAKKINDA

YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATLARI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 06/04/2006 tarih ve 543 sayılı yazı ile; "eski yıl aidatlarını yatırmayan üyelerin l Mayıs 2006 tarihinden itibaren yatırmaları durumunda, aidat borçları ilgili yıl aidatı üzerinden değil, ödemenin yapıldığı yıldan önceki yıl aidat bedeli üzerinden yapılacaktır." hususu bildirilmiştir.Konu ile ilgili TEB'den gelen yazı e...


2006 YILI MALİYE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

2006 YILI MALİYE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

2006 YILI MALİYE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI ! 2006 Yılı Eczane Sözleşmesi için Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında devam eden sözleşme görüşmeleri sonuçlanmış olup, 2006 Yılı Sözleşmesi taraflar arasında 05.04.2006 tarihinde imzalanmıştır. 2005 Yılında %3,5 olarak uygulanan eczane ıskontosu, Sözleşmenin III. Uygulanacak Esaslar başlıklı...


EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI

EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI

Odamıza TEB'den gelen 07/04/2006 tarihli 1986 no'lu "Eşdeğer İlaç Uygulaması" ile ilgili yazı aşağıdaki gibidir. BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA Bilindiği üzere 2006 Yılı Eczane Sözleşmesi Maliye Bakanlığı ile Birliğimiz arasında 05.04.2006 tarihinde imzalanmıştı. 2006 Yılı Bütçe Uygulama Talimatı için hazırlık çalışmaları ise halen...


ZİRAAT BANKASI EFT ÜCRET TAHSİLİ HAKKINDA

ZİRAAT BANKASI EFT ÜCRET TAHSİLİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 30.03.2006 tarih ve 1781 no'lu EFT ücreti talep eden Ziraat Bankası Şubeleri ile ilgili yazı aşağıdadır. Meslektaşlarımız konu ile ilgili şikayetlerini TEB'e bildirilmek üzere odamıza iletebilirler. BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA, Birliğimize yapılan başvurulardan, T.C.Ziraat Bankası tarafından, ...


SAHTE SYMBICORT FORT TURBUHALER HAKKINDA

SAHTE SYMBICORT FORT TURBUHALER HAKKINDA

Odamıza TEB'den 04/04/2006 tarih ve 1884 sayı ile gelen yazı ile; Birliğimize T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen 27.03.2006 tarih 015953 sayılı yazı ile Astra Zeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. yetkilerinin 20.03.2006 tarihli dilekçe ile Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek; Symbicort Forte Turbuhaler adlı ...


CLEXANE GERİ ÇEKİLMESİ HAKKINDA

CLEXANE GERİ ÇEKİLMESİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 04/04/2006 tarih ve 1883 sayı ile gelen yazı ile; T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 27.03.2006 tarih 016016 sayılı yazı ile Aventis Farma San. ve Tic.Ltd.Şti. yetkililerinin ithal ruhsatına sahip oldukları Clexane 6000 Anti Xa IU/0.6 ml Kullanıma Hazır Enjektör adlı preparat...


PROSPEKTÜS DEĞİŞİKLİĞİ

PROSPEKTÜS DEĞİŞİKLİĞİ

Odamıza TEB'den gelen 21/03/2006 tarih ve 1627 ve 27/03/2006 ve 1755 sayılı yazı ile; T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 16.03.2006 tarihli yazılar ile ve 20.03.2006 tarihli yazılar ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazılan gereğince aşağıda isimleri yer ala...


DİŞ TEDAVİLERİ

DİŞ TEDAVİLERİ

Odamıza TEB'den gelen 22/03/2006 ve 1640 sayılı yazı ile; Diş tedavileri ile ilgili usul ve esaslar, 09.02.2005 tarih 25722 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı eki protokolün "5.Diş Tedavileri" başlıklı bölümünde belirlenmiştir. T.C.Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 14.02.2006 tarih 2095 sayı...


ALTUZAN ROCHE HAKKINDA

ALTUZAN ROCHE HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 22/03/2006 tarih ve 1754 sayılı yazı ile; T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 20.03.2006 tarihli yazılar ile; -T.C.Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2006 tarih 8547 sayılı yazısı gereğince "Altuzan Roche 100 mg/4 ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi ...


ANAGRELİD ETKEN MADDELİ PREPARAT HAKKINDA

ANAGRELİD ETKEN MADDELİ PREPARAT HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 21.03.2006 tarih ve 1626 sayılı yazı ile; T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 16.03.2006 tarih 3932 sayılı yazı ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2006 tarih 10285 sayılı yazısı gereğince "Anagrelid" etkin maddeli "Thromboreductin 0.5 mg Kap...


ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SÖZLEŞMESİ

ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SÖZLEŞMESİ

Odamıza TEB'den gelen 15/03/2006 tarih ve 1524 numaralı yazı ile; Türk Eczacıları Birliği ile Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. arasında, meslektaşlarımızın, ailelerinin ve çalışanlarının faydalanması amacıyla bir Grup Sağlık Sigortası anlaşması yapılmıştır. Ayakta tedavi giderleri, yatarak tedavi giderlerine göre çok daha az riskli ve ...


TIBBİ ATIKLAR HAKKINDA

TIBBİ ATIKLAR HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 14/03/2006 ve 1463 no'lu yazı ile; Eczanelerde bulunan, kullanım süresi geçmiş ilaçların imhasının ne şekilde yapılacağı ile ilgili olarak Birliğimize yapılan sözlü ve yazılı başvuruların cevaplandırılabilmesi amacıyla, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne 15.02.2006 tarihli yazımız gönderilerek, konu ...