Haber Arama

Teb'den Gelen Haberler


YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATLARI HAKKINDA

YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATLARI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 06/04/2006 tarih ve 543 sayılı yazı ile; "eski yıl aidatlarını yatırmayan üyelerin l Mayıs 2006 tarihinden itibaren yatırmaları durumunda, aidat borçları ilgili yıl aidatı üzerinden değil, ödemenin yapıldığı yıldan önceki yıl aidat bedeli üzerinden yapılacaktır." hususu bildirilmiştir.Konu ile ilgili TEB'den gelen yazı e...


2006 YILI MALİYE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

2006 YILI MALİYE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

2006 YILI MALİYE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI ! 2006 Yılı Eczane Sözleşmesi için Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında devam eden sözleşme görüşmeleri sonuçlanmış olup, 2006 Yılı Sözleşmesi taraflar arasında 05.04.2006 tarihinde imzalanmıştır. 2005 Yılında %3,5 olarak uygulanan eczane ıskontosu, Sözleşmenin III. Uygulanacak Esaslar başlıklı...


EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI

EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI

Odamıza TEB'den gelen 07/04/2006 tarihli 1986 no'lu "Eşdeğer İlaç Uygulaması" ile ilgili yazı aşağıdaki gibidir. BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA Bilindiği üzere 2006 Yılı Eczane Sözleşmesi Maliye Bakanlığı ile Birliğimiz arasında 05.04.2006 tarihinde imzalanmıştı. 2006 Yılı Bütçe Uygulama Talimatı için hazırlık çalışmaları ise halen...


ZİRAAT BANKASI EFT ÜCRET TAHSİLİ HAKKINDA

ZİRAAT BANKASI EFT ÜCRET TAHSİLİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 30.03.2006 tarih ve 1781 no'lu EFT ücreti talep eden Ziraat Bankası Şubeleri ile ilgili yazı aşağıdadır. Meslektaşlarımız konu ile ilgili şikayetlerini TEB'e bildirilmek üzere odamıza iletebilirler. BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA, Birliğimize yapılan başvurulardan, T.C.Ziraat Bankası tarafından, ...


SAHTE SYMBICORT FORT TURBUHALER HAKKINDA

SAHTE SYMBICORT FORT TURBUHALER HAKKINDA

Odamıza TEB'den 04/04/2006 tarih ve 1884 sayı ile gelen yazı ile; Birliğimize T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen 27.03.2006 tarih 015953 sayılı yazı ile Astra Zeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. yetkilerinin 20.03.2006 tarihli dilekçe ile Sağlık Bakanlığı'na müracaat ederek; Symbicort Forte Turbuhaler adlı ...


CLEXANE GERİ ÇEKİLMESİ HAKKINDA

CLEXANE GERİ ÇEKİLMESİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 04/04/2006 tarih ve 1883 sayı ile gelen yazı ile; T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 27.03.2006 tarih 016016 sayılı yazı ile Aventis Farma San. ve Tic.Ltd.Şti. yetkililerinin ithal ruhsatına sahip oldukları Clexane 6000 Anti Xa IU/0.6 ml Kullanıma Hazır Enjektör adlı preparat...


PROSPEKTÜS DEĞİŞİKLİĞİ

PROSPEKTÜS DEĞİŞİKLİĞİ

Odamıza TEB'den gelen 21/03/2006 tarih ve 1627 ve 27/03/2006 ve 1755 sayılı yazı ile; T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 16.03.2006 tarihli yazılar ile ve 20.03.2006 tarihli yazılar ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazılan gereğince aşağıda isimleri yer ala...


DİŞ TEDAVİLERİ

DİŞ TEDAVİLERİ

Odamıza TEB'den gelen 22/03/2006 ve 1640 sayılı yazı ile; Diş tedavileri ile ilgili usul ve esaslar, 09.02.2005 tarih 25722 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı eki protokolün "5.Diş Tedavileri" başlıklı bölümünde belirlenmiştir. T.C.Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 14.02.2006 tarih 2095 sayı...


ALTUZAN ROCHE HAKKINDA

ALTUZAN ROCHE HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 22/03/2006 tarih ve 1754 sayılı yazı ile; T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 20.03.2006 tarihli yazılar ile; -T.C.Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2006 tarih 8547 sayılı yazısı gereğince "Altuzan Roche 100 mg/4 ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi ...


ANAGRELİD ETKEN MADDELİ PREPARAT HAKKINDA

ANAGRELİD ETKEN MADDELİ PREPARAT HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 21.03.2006 tarih ve 1626 sayılı yazı ile; T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 16.03.2006 tarih 3932 sayılı yazı ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2006 tarih 10285 sayılı yazısı gereğince "Anagrelid" etkin maddeli "Thromboreductin 0.5 mg Kap...


ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SÖZLEŞMESİ

ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SÖZLEŞMESİ

Odamıza TEB'den gelen 15/03/2006 tarih ve 1524 numaralı yazı ile; Türk Eczacıları Birliği ile Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. arasında, meslektaşlarımızın, ailelerinin ve çalışanlarının faydalanması amacıyla bir Grup Sağlık Sigortası anlaşması yapılmıştır. Ayakta tedavi giderleri, yatarak tedavi giderlerine göre çok daha az riskli ve ...


TIBBİ ATIKLAR HAKKINDA

TIBBİ ATIKLAR HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 14/03/2006 ve 1463 no'lu yazı ile; Eczanelerde bulunan, kullanım süresi geçmiş ilaçların imhasının ne şekilde yapılacağı ile ilgili olarak Birliğimize yapılan sözlü ve yazılı başvuruların cevaplandırılabilmesi amacıyla, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne 15.02.2006 tarihli yazımız gönderilerek, konu ...


ZELDOX KAPSÜL HAKKINDA

ZELDOX KAPSÜL HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 14/03/2006 ve 1462 no'lu yazı ile; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 27.02.2006 tarih B13.1.BKG.0.12.00.00/03 888 sayılı yazı ile, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan 24.01.2006 tarihli yazı ile, Pfizer İlaçlan Ltd.Şti. adına ruhsatlı bulunan...


OSMOLAK SÜSPANSİYON HAKKINDA

OSMOLAK SÜSPANSİYON HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 14/03/2006 tarih ve 1464 numaralı yazı ile; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 27.02.2006 tarih B13.1.BKG.0.12.00.00/03 834 sayılı yazı ile Biofarma Pharmaceutical Industry Co.Inc'den alınan 01.02.2006 tarihli yazıda; "Biofarma İlaç Sanayi olarak üretmekte oldukla...


SİLAHLI KUVVETLER PERSONEL REÇETELERİ HAKKINDA

SİLAHLI KUVVETLER PERSONEL REÇETELERİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yazı ile; T.C.Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Milli Savunma Bakanlığına gönderilen 14.02.2006 tarih 02126 sayılı yazı ile, Genel Müdürlüğün 2006/2 sayılı say2000i duyurusu ile Reçete Kontrol Sisteminin uygulamaya alınmasının Muhasebe Müdürlüklerinde 01.03.2006 tarihi...


TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN GENELGE

Odamıza TEB'den gelen T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazı ile; Tedavi yardımına ilişkin olarak 09.02.2005 tarih 25722 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı hükümlerine açıklık getirmek amacıyla 2005 yılı içerisinde Tebliğler yayımlanmış, 15.12.2005 tar...


TSK İLE SÖZLEŞMELİ ECZANELERİN DİKKATİNE

TSK İLE SÖZLEŞMELİ ECZANELERİN DİKKATİNE

Odamıza TEB'den gelen yazı ile; T.C.Milli Savunma Bakanlığı'nın Birliğimize gönderdiği 10.02.2006 tarih 5151-10-06/MALİ YNT.(14)D.102 sayılı yazı ile; ödeme makamlarını gösteren 28.01.1992 tarihlî Milli Savunma Bakanlığı yazısı ekindeki Ek-B çizelgesinin (7.Diğer Garnizonlar) bölümünün (2.DZ.K.K.LIĞI) kısmının tedavi ve ilaç ihtiyaçlarının aksama...


FİYATI DEĞİŞEN İLAÇLARIN LİSTESİ

FİYATI DEĞİŞEN İLAÇLARIN LİSTESİ

Fiyatı değişen ilaçların listesi ekteki dosyada yer almaktadır.


YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ LİMİTLERİ

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ LİMİTLERİ


ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

TEB'den odamıza gelen 17.02.2006 tarih ve 35.A.00001036 sayılı yazı ile 15.02.2006 tarihinde Birliğimiz ile Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. arasında "Ayaktan Tedavilerde Doğrudan Ödeme Sözleşmesi" imzalandığı bildirilmiştir. Acıbadem Sigorta için TEB tarafından sözleşme formları odamıza gönderilmiştir. Sözleşme metninin bir örneği aşağıda...