Haber Arama

Teb'den Gelen Haberler


EMEKLİ SANDIĞI-TEK HEKİM ONAYI İLE ÇIKAN RAPORLAR HAKKINDA

EMEKLİ SANDIĞI-TEK HEKİM ONAYI İLE ÇIKAN RAPORLAR HAKKINDA

Odamıza TEB' den gelen 18.08.2006 tarih ve 4343 sayılı yazı ile;T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 81 İl Valiliği’ne ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına göndermiş olduğu 26.06.2006 tarih 12289 sayılı genelge ile;29.04.2006 tarih 26153 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygu...


BAĞ-KUR ÖZEL HASTANELER HAKKINDA

BAĞ-KUR ÖZEL HASTANELER HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen Bağ-Kur'la ilgili 15/08/2006 tarih ve 4303 sayılı yazı aşağıdadır;


TEB 8. ECZACILIK KONGRESİ

TEB 8. ECZACILIK KONGRESİ

Odamıza TEB'den gelen 09/08/2006 tarih ve 4209 sayılı 26,27,28,29 Ekim 2006 tarihlerinde Ankara Bilkent Oteli'nde gerçekleştirilecek " TEB 8.Eczacılık Kongresi" hakkındaki yazı aşağıdaki gibidir.


İLAÇ KULLANIMI VE HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇ RAPORLARI HAKKINDA

İLAÇ KULLANIMI VE HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇ RAPORLARI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 09/08/2006 tarih ve 4210 sayılı yazı ile; Birliğimize T.C Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden gelen 03.08.2006 tarih ve 14704 sayılı yazı ile; 81 İl Valiliğine ve sağlık hizmetlerini finanse eden kuruluşlara tebliğ edilen 26.06.2006 tarih, 12289 sayılı genelgelerinin ekindeki rapor formatı ile ilgili fark...


AĞIZ, BOĞAZ, GARGARA VE PASTİLLERİ HAKKINDA

AĞIZ, BOĞAZ, GARGARA VE PASTİLLERİ HAKKINDA

Odamıza TEB’den gelen 15/06/2006 tarih ve 3240 no’lu yazı ile; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderilen 30.05.2006 tarih 2328 sayılı yazı ile, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan 05.05.2006 tarih ve 24257 sayılı yazı ile, ağız ve boğaz gargaraları i...


EK-2/D' DE YER ALAN İLAÇ FİYATLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HK.

EK-2/D' DE YER ALAN İLAÇ FİYATLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ HK.

Odamıza TEB'den gelen 02/08/2006 tarih ve 4129 sayılı yazı ile;T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 01.08.2006 tarih 14671 sayılı Genelge ile, -29.04.2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (6) sıra numaralı 2006 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin 14.1 inci maddes...


01 AĞUSTOS 2006 TARİHİ İTİBARİYLE BEDELİ ÖDENMEYECEK İLAÇLAR

01 AĞUSTOS 2006 TARİHİ İTİBARİYLE BEDELİ ÖDENMEYECEK İLAÇLAR

Bilindiği gibi Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 05.07.2006 tarih 12443 sayılı Genelgesi ile, 116 Kalem ilaç, 01.08.2006 tarihi itibariyle Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nden çıkarılmıştır. Uygulama tüm geri ödeme kurumları tarafından uygulanacaktır. Kurumların provizyon sistemlerinde gerekli düzenleme yapılmış olup, aşağı...


HEPATİT B İMMUNGLOBULİNİ KULLANIM İLKELERİ HAKKINDA

HEPATİT B İMMUNGLOBULİNİ KULLANIM İLKELERİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 02/08/2006 tarih ve 4132 sayılı yazı ile;T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 26.07.2006 tarih, 14271 sayılı yazı ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 13.05.2006 tarih, 035887 sayılı yazısı gereğince Hepatit B virüs yüzey antijeni taşıyan (HbsAg) hasta...


TEB 35. DÖNEM MERKEZ HEYETİ III. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

TEB 35. DÖNEM MERKEZ HEYETİ III. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

27-28 Temmuz 2006 tarihlerinde Ankara’da yapılan Türk Eczacıları Birliği 35.Dönem Merkez Heyeti III.Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı sonucunda TEB Merkez Heyeti ve toplantıya katılan 44 Eczacı Odası Başkan ve Yöneticileri tarafından hazırlanan sonuç bildirgesi aşağıdadır. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 35.DÖNEM MERKEZ HEYETİ III.BAŞKANLAR DANIŞMA KURU...


ULTRAVİST-370/50,100,200,500 ml 2. SINIF B SEVİYESİNDE GERİ ÇEKME

ULTRAVİST-370/50,100,200,500 ml 2. SINIF B SEVİYESİNDE GERİ ÇEKME

Odamıza TEB'den gelen 01/08/2006 tarih ve 4100 sayılı " Ultravist-370/50, 100 ,200, 500 ml adlı preparatın tüm serilerinin 2. sınıf B seviyesinde geri çekilmesi" hakkındaki yazı aşağıdaki gibidir.


LÜBNAN'A MALİ YARDIM KAMPANYASI

LÜBNAN'A MALİ YARDIM KAMPANYASI

Odamıza TEB'den gelen 31/07/2006 tarih ve 4082 sayılı " Lübnan'a Mali Yardım Kampanyası" konulu yazı aşağıdaki gibidir.Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


BAĞ-KUR-15.05.2006 TARİHİNDEN ÖNCE ÇIKARILAN RAPORLAR HK.

BAĞ-KUR-15.05.2006 TARİHİNDEN ÖNCE ÇIKARILAN RAPORLAR HK.

Odamıza TEB'den gelen 28.07.2006 tarih ve 1378 sayılı " 15.05.2006 tarihinden önce çıkarılan sağlık kurulu raporları" hakkındaki yazı aşağıdadır.


TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ(SIRA NO:7)

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ(SIRA NO:7)

Odamıza TEB'den gelen 28/07/2006 tarih ve 4018 sayılı, " Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği( Sıra No:7) hakkındaki yazı aşağıdaki gibidir.


6197 SAYILI YASA TASLAĞI

6197 SAYILI YASA TASLAĞI

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı taslağı aşağıdaki gibidir.Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


EK-2/D' DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA

EK-2/D' DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 21/07/2006 tareih ve 3926 sayılı yazı ile Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde bazı değişiklikler yapıldığı bildirilmiştir. T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Yazısı ile Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden Çıkarılan İlaçlar Listesi ektedir.Meslektaşlarımıza duyurulur.


KARUM 75 MG FİLM TABLET-GERİ ÇEKME

KARUM 75 MG FİLM TABLET-GERİ ÇEKME

Odamıza TEB'den gelen 12/07/2006 tarih ve 3818 sayılı yazı ile;T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 12.07.2006 tarih 035792 sayılı yazıda Sanovel İlaç San. A.Ş. adına ruhsatlı olan Karum 75 mg Film Tablet adlı preparatın biyoeşdeğerlik çalışmalarını yapan Kanada merkezli Anapharm’ın bu etkin maddenin bi...


TRAMADOL 100 ID TABLET İSİMLİ İLAÇ HAKKINDA

TRAMADOL 100 ID TABLET İSİMLİ İLAÇ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 11/07/2006 tarih ve 3773 sayılı yazı ile;T.C.Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü' nün Birliğimize gönderdiği 03.07.2006 tarih 034102 sayılı yazı ile, formülü ve kontrole tabi madde içermesi nedeniyle Yeşil Reçete ile verilecek ilaçlar kapsamına alınmış olan "TRAMADOL 100 ID Tablet"e ait 30.06.2006 tarih ve 033655 (2006...


AXID 300 mg KAPSÜL 2. SINIF GERİ ÇEKME

AXID 300 mg KAPSÜL 2. SINIF GERİ ÇEKME

Odamıza TEB'den gelen 11/07/2006 tarih ve 3769 sayılı yazısı ile T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 03/07/2006 tarih ve 034049 sayılı "AXID 300 mg Kapsül preparatın 5020588 (02.2005-02.2007) ve 5020862(02.2005-02.2007) seri numaralılarında uygulanacak olan 2. sınıf geri çekme işlemi" ile ilgili yazısı aşağıdaki gibidir.


FERRUM HAUSMANN ŞURUP ADLI İLACIN RUHSATNAMESİNİN İPTALİ HAKKINDA

FERRUM HAUSMANN ŞURUP ADLI İLACIN RUHSATNAMESİNİN İPTALİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 06/07/2006 tarih ve 3735 sayılı yazı ile Fıratlar İthalat ve İhracat Ltd. Şti.'nin 27.12.1972 tarih ve 111/43 sayı ile imal ruhsatına sahip olduğu "Ferrum Hausmann Şurup" isimli preparatın iptal edilen ruhsatnamesi aşağıdaki gibidir.


2006 YILI TBMM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

2006 YILI TBMM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında "Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" uyarınca hak sahiplerinin eczanelerden temin edecekleri ilaçların temin esasları ile ilgili olarak 2006 Protokolü imzala...