Haber Arama

Teb'den Gelen Haberler


YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ LİMİTLERİ

YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ LİMİTLERİ


ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

TEB'den odamıza gelen 17.02.2006 tarih ve 35.A.00001036 sayılı yazı ile 15.02.2006 tarihinde Birliğimiz ile Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. arasında "Ayaktan Tedavilerde Doğrudan Ödeme Sözleşmesi" imzalandığı bildirilmiştir. Acıbadem Sigorta için TEB tarafından sözleşme formları odamıza gönderilmiştir. Sözleşme metninin bir örneği aşağıda...


ICD-10 TEŞHİS TANI KODLARI HK

ICD-10 TEŞHİS TANI KODLARI HK

TEB'den odamıza gelen 17.02.2006 tarih ve 35.A.00001021 sayılı yazıda sağlık Kurum ve Kuruluşlarında düzenlenen reçeteler ile ilgili olarak, hekimler tarafından reçetenin teşhis bölümüne "ICD-10 Teşhis Tanı Kodları" nın yazılmakta olduğuna dair bildirim yapılması üzerine bu teşhis kodlarının geri ödeme için yeterli sayılıp sayılmayacağı hakkında bi...


ENDOXAN GERİ ÇEKME

ENDOXAN GERİ ÇEKME

Odamıza TEB'den gelen yazı ile; T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 13.02.2006 tarih 6912 sayılı yazı ile Eczacıbaşı Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. yetkililerinin 27.01.2006 tarihli yazılarında, - İthal ruhsatına sahip oldukları Endoxan 50 mg Draje adlı preparatın yapılan stabilite çal...


EFEXOR FİLM TABLET HAKKINDA

EFEXOR FİLM TABLET HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen yazı ile; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 09.02.2006 tarih 526 sayılı yazıda; Wyeth İlaçları A.Ş. tarafından piyasaya sunulmuş olan Efexor XR 75 mg Film Tablet ve Efexor XR 150 mg Film Tablet isimli ilaçlara "Agorafobi ile birlikte veya agorafobi olmaksızın görü...


REÇETE PROVİZYON SİSTEMİ HK

REÇETE PROVİZYON SİSTEMİ HK

TEB'den odamıza 10.02.2006 tarih ve 35.A.00000910 sayılı yazı ile gelen Türk Eczacılar Birliği 29, 31, 32, ve 33 Olağan Büyük Kongreleri'nde kararlara dayalı olarak yapılan çalışmalar sonrasında Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 18.09.2001 tarihinde imzalanan protokol gereğince Reçet Kontrol Ünitesi ve Türk Eczacıları Birliği Pr...


KONTROLE TABİ İLAÇLAR HK

KONTROLE TABİ İLAÇLAR HK

TEB'den odamıza 07.02.2006 tarih ve 35.A.0000086 sayılı yazı ile, reçete ile verilmesi gereken kontrole tabi ilaçların temini ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlükleri kanalı ile yapılan kontroller sonucu İlaç ce Eczacılık Genel Müdrülğüne gönderilen bilgilerden eczanelerden normal reçete ile verilmesi gereken kontrole tabi ilaçların reçetesiz satıl...


CLEXANE GERİ ÇEKME HAKKINDA

CLEXANE GERİ ÇEKME HAKKINDA

TEB'den odamıza gönderilen T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 10.02.2006 tarih ve 6740 sayılı yazısı ile Aventis Farma San. ve Tic.Ltd.Şti. yetkililerinin 10.02.2006 tarihli yazılarında, ithal ruhsatına sahip oldukları Clexane 2000 Anti Xa IU/0.2 ml, Clexane 4000 Anti Xa IU/0.4 ml, Clexane 8000 Anti Xa IU/0.8 ml Kullanıma H...


EMEKLİ SANDIĞI REÇETE KONTROL SİSTEMİ HAKKINDA

EMEKLİ SANDIĞI REÇETE KONTROL SİSTEMİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den 02/02/2006 tarihinde gelen yazı ile; İlaç giderlerinin kontrolünde Emekli Sandığı Reçete Kontrol Sisteminin kullanılması uygulaması İl Bazındaki Muhasebe Müdürlüklerinde 01/03/2006 tarihine; diğer saymanlıklarda (Mal Müdürlükleri) ise 01/04/2006 tarihine kadar ertelenmiştir. Uygulama ekteki Muhasebat Genel Müdürlüğü 2006/2 Gen...


KREDİ FAİZLERİ HK

KREDİ FAİZLERİ HK

Odamıza 30.01.2006 tarih ve 35.A. 165 sayı ile gelen yazıda Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı 35.Dönem Yönetim Kurulu 27.01.2006 tarihli toplantısında kredi faizlerini yeniden düzenleme kararı aldığı bildirilmiştir. Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı'nın verdiği kredi koşulları 30.01.2006 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde y...


GLİVEC KAPSÜL İSİMLİ PREPARATIN KULLANIMI HK

GLİVEC KAPSÜL İSİMLİ PREPARATIN KULLANIMI HK

TEB'den odamıza 26.01.2006 tarihinde gelen yazı ile T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği 17.01.2006 tarih 585 sayılı yazı ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 22.11.2005 tarih 057532 sayılı yazısı gereğince; Sağlık Bakanlığı ilgili bilimsel komisyonunun "İmatinib" etkin maddesini içere...


MABTHERA IV ENFÜZYON İÇİN KONSANTRE SOLÜSYON İÇEREN FLAKON HK

MABTHERA IV ENFÜZYON İÇİN KONSANTRE SOLÜSYON İÇEREN FLAKON HK

TEB'den odamıza 26.01.2006 tarihinde gelen yazı ile T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği 18.01.2006 tarih 718 sayılı yazı ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 24.11.2005 tarih 057922 sayılı yazısı gereğince; "Rituksimab" etkin maddesini içeren "Mabthera I.V. Enfüzyon İçin Konsantre Sol...


İSOTREXİN 30G JEL VE CRESTOR FİLM TABLET HK

İSOTREXİN 30G JEL VE CRESTOR FİLM TABLET HK

TEB'den odamıza 26.01.2006 tarihinde gönderilen yazı ile T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği 17.01.2006 tarih 581 sayılı yazı ile, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 22.12.2005 tarih 062779 sayılı yazısı gereğince; Embil İlaç San.Ltd.Şti.'nin ruhsatına sahip olduğu "Isotrexin 30 g Jel" i...


SORUMLU MÜDÜRLÜK GÖREVİ YAPAN ECZACILARIN ASGARİ ÜCRETİ HK

SORUMLU MÜDÜRLÜK GÖREVİ YAPAN ECZACILARIN ASGARİ ÜCRETİ HK

17.01.2006 tarihinde TEB'den odamıza gelen yazı ile, Türk Eczacıları Birliği 31.Olağan Büyük Kongresi'nde, 6643 sayılı Yasanın 4'üncü maddesinin (b-f) bentleri temel alınarak 6197, 984, 1262, 3977 ve benzeri kanunlarda geçen eczacı sorumlu müdürlerin asgari ücretlerinin belirlenmesi için TEB Merkez Heyeti'ne yetki verilmişti. TEB, 5 Ocak 2006 t...


2006 BAĞ-KUR SÖZLEŞMELERİ İÇİN SON YENİLEME TARİHİ 3 MART 2006 HK

2006 BAĞ-KUR SÖZLEŞMELERİ İÇİN SON YENİLEME TARİHİ 3 MART 2006 HK

TEB'den odamıza 17.01.2006 tarihinde gönderilen yazı ile 2006 Yılı Bağ-Kur Sözleşme formları Birliğimiz tarafından bastırılmış olup, Bölge Eczacı Odaları aracılığıyla üyelerimize ulaştırılacağı bildirilmiştir. Protokolün III.Uygulanacak Esaslar başlıklı bölümünün 7.Maddesi gereğince, 2005 yılında Kurumla sözleşmesi bulunan eczanelerin 01/01/2006-...


"ENFEKSİYON HASTALIKLARI EĞİTİMİ" MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI HK

TEB Eczacılık Akademisi tarihinde 16.01.2006 tarihinde odamıza gönderilen yazı ile 17-19 Şubat 2006 tarihlerinde, talebe göre tek sınıf "Enfeksiyon Hastalıkları" meslek içi eğiyim programı düzenleneceği bildirilmiştir. Eğitim TEB Sosyal ve Kültürel Tesislerinde yapılacaktır. Eğitim programına katılmak isteyen eczacıların TEB WEB sitesindeki (http:/...


MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI HK

MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI HK

TEB Eczacılık Akademisi tarihinde 16.01.2006 tarihinde odamıza gönderilen yazı ile 16-21 Şubat 2006 tarihlerinde, talebe göre tek sınıf "İyi Eczacılık Uygulamaları/Farmasötik Bakım/Klinik Eczacılık" meslek içi eğiyim programı düzenleneceği bildirilmiştir. Eğitim TEB Sosyal ve Kültürel Tesislerinde yapılacaktır. Eğitim programına katılmaka isteyen e...


%3 SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU'NUN YENİ PROSPEKTÜSÜ HAKKINDA

%3 SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU'NUN YENİ PROSPEKTÜSÜ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen Bağ-Kur'dan gelen yazı ile; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 12.12.2005 tarih 5113 sayılı yazıda; T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 28.11.2005 tarih 58348 sayılı yazısı gereğince Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic.A.Ş.'nin ...


ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

Odamıza TEB'den gelen T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03.01.2006 tarihli Genelge ile, 9/2/2005 tarihli ve 25722 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve, yenisi yayımlanıncaya kadar 2006 yılında da yürürlükte bulunan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı eki Ek-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listes...


K5027 SERİ NUMARALI MONOPRIL PLUS 20 MG 28 TABLET HAKKINDA

K5027 SERİ NUMARALI MONOPRIL PLUS 20 MG 28 TABLET HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 35.A.00.00332 sayılı Bristol Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından gönderilen yazı ile, 20-27 Aralık 2005 tarihleri arasında ecza depolarına satışı ve dağıtımı yapılan K5027 seri nolu MONOPRIL PLUS 20 mg 28 Tablet isimli ilacın kutularının bir kısmına fiyat baskısı esnasında onaylı perakende satış fiyatı olan 32,26 YTL yerin...