Haber Arama

Teb'den Gelen Haberler


MİEP

MİEP

Yaşlılarda Güvenli İlaç Kullanımında Eczacının Rolü MİEP Kasım ayında Ankara' da yapılacaktır. Eczacılar için hazırlanan eğitim, 27 Kasım 2005 tarihinde Ankara' da Türk Eczacıları Birliği Sosyal ve Kültürel Tesisinde (Çayyolu) düzenlenecektir. (6 Saatlik, Bir Günlük Kurs Programı) 09:00 - 10:20 İLAÇ, YAN ETKİ VE TOKSİK ETKİ KAVRAMLARI G...


SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ TEK TİP PROTOKOLLE İLAÇ ALIMLARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR

SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ TEK TİP PROTOKOLLE İLAÇ ALIMLARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR

Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden gelen yazı ile; Sosyal güvenlik kuruluşlarının aynı kurallarla ilaç almaları (tek tip protokol) çalışmaları sürecinde hazırlanan talimat taslağı 11.10.2005 tarihinde Birliğimize ulaşmış; incelenmesi ve oluşacak görüşlerin Birliğimize aktarılması için Bölge Eczacı Odalarına gönderilmiştir. Birliğimizce oluştu...


SSK'DAN İLAÇ MUAFİYET RAPORLARI VE ENJEKTÖR BEDELLERİ HAKKINDA

SSK'DAN İLAÇ MUAFİYET RAPORLARI VE ENJEKTÖR BEDELLERİ HAKKINDA

Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden gelen yazı ile; T.C Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç Eczacılık Daire Başkanlığı'nın Birliğimize gönderdiği 26.10.2005 tarihli yazı ile; "İlaç Muafiyet Raporları" konulu 06.10.2005 tarih 61127 sayılı Genelge ve "Enjektör Bedelleri" konulu 11.10.2005 tarih 61771 sayılı Gen...


OBEZİTE EĞİTİMİ

OBEZİTE EĞİTİMİ

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacılar için hazırlanan Obezite Eğitimi başlıyor. Obezitenin nedenleri, dünyada ve Türkiye' de görülme sıklığı, obezitenin özellikleri, obeziteye eşlik eden diğer hastalıklar ve tedavisi ile ilgili bilgilendirmeyi amaçlayan eğitim, 19 Kasım 2005 tarirhinde Ankara' da Türk Eczacıları Birli...


BAĞ-KUR DAN CAMPTO ADLI İLAÇ HAKKINDA

BAĞ-KUR DAN CAMPTO ADLI İLAÇ HAKKINDA

Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden gelen yazı ile; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 21.10.2005 tarih 3838 sayılı yazıda; Pfizer İlaçları Ltd.Şti.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "İrinotecan Hydrochloride Trihydrate" etken maddesini içeren "Campto 40 mg/2 ml IV ve Campto 100 mg/5 ...


BAĞ-KUR DAN ORTHOVISC FLAKON ILE ILGILI

BAĞ-KUR DAN ORTHOVISC FLAKON ILE ILGILI

Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden gelen yazı ile; Birliğimize.Orthovisc flakon isimli ilaç bedelinin geri ödenmesi sırasında, kurum provizyon sisteminden onay alınmış olmasına karşılık Bağ-Kur İl Müdürlükleri tarafından yapılan kontrollerde kesinti yapıldığına dair bildirimde bulunulması nedeniyle, konu Birliğimiz tarafından Bağ-Kur Genel Mü...


LAMICTAL DC 25 MG,50 MG,100 MG,200 MG ÇÖZÜNEBİLİR TABLET HAKKINDA

LAMICTAL DC 25 MG,50 MG,100 MG,200 MG ÇÖZÜNEBİLİR TABLET HAKKINDA

Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden gelen yazı ile; T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Birliğimize gönderilen 12.10.2005 tarih 21049 sayılı yazı ile; T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 06.10.2005 tarih 049837 sayılı yazısı gereğince, Glaxo Smith Kline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.'nin ithal ruhsa...


BAĞ-KUR KURUM SAĞLIK KURULU UYGULAMASINA SON VERDİ

BAĞ-KUR KURUM SAĞLIK KURULU UYGULAMASINA SON VERDİ

Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden gelen yazı ile; Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlükleri'ne gönderilen 07.10.2005 tarih 3704 sayılı yazı Genel Yazı ile, "Yönetim Kurulu'nun 06.10.2005 tarih ve 2005/470 sayılı kararı ile; Geri ödeme kurumları arasında birlikteliğin sağlanması, hasta mağduriyetlerine se...


GÜNCEL İLAÇ FİYATLARI

GÜNCEL İLAÇ FİYATLARI

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 12.10.2005 tarihinden itibaren geçerli değişen ilaçların fiyat listesi aşağıdaki dosyada yer almaktadır. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


BEDELİ ÖDENMEYECEK OLAN İLAÇ LİSTESİ

BEDELİ ÖDENMEYECEK OLAN İLAÇ LİSTESİ

Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden gelen yazı ile; Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Reçete Bedeli Ödenmeyecek Olan Ilaç Listesi ekteki dosyada yer almaktadır. Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


INFLIXIMAB, ADALIMUNAB, ETANERCEPT HAKKINDA GENELGE

INFLIXIMAB, ADALIMUNAB, ETANERCEPT HAKKINDA GENELGE

Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden 07/10/2005 tarih ve 34.A.00.010526 sayı ile gelen yazıda, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 30.09.2005 tarih 049105 sayılı yazısı ile Birliğimize gönderilen ve 07.10.2005 tarihinde Birliğimize ulaşan "TNF-a Blokerleri (infliximab, adalimumab, etanercept)" hakkındaki 30.09.2005 tarih ...


EK 2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE DÜZENLEMELER YAPILDI

EK 2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE DÜZENLEMELER YAPILDI

Odamıza Türk Eczacıları Birliğinden 04.10.2005 ve 34.A.00.10439 nolu sayı ile gelen yazı ile; T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03.10.2005 tarih 20257 sayılı Genelge ile, bazı ilaçların piyasada ulaşılabilme imkanlarının kısıtlılığı yanında, eşdeğer ilaç uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların g...


AVEA VPN ABONESİ OLAN ÜYELERİMİZ HAKKINDA

AVEA VPN ABONESİ OLAN ÜYELERİMİZ HAKKINDA

Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden gelen 34.A.00.10440 sayılı yazı ile Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Satış Direktörlüğü tarafından gönderilen 26.09.2005 tarih 10800-1922 sayılı yazı ile, kuruluş ile Birliğimiz arasında 21.10.2003 tarihinde imzalanan VPN protokolünün EK-3 1.Maddesi gereğince, üyelerimiz için geçerli olan tarifede yapı...


SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN SSK'DAN DEVREDİLEN İLAÇLAR İLE İLGİLİ GENELGESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN  SSK'DAN DEVREDİLEN İLAÇLAR İLE İLGİLİ GENELGESİ

Türk Eczacıları Birliğin'den Odamıza gelen 03/10/2005 tarih ve 34.A.00.10430 sayılı yazı aşağıdadır: T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 30.09.2005 tarih 2005/148 sayılı GENELGE ile, Sağlık Birimlerinin Bakanlığa devri sonrasında SSK Hastaneleri ve SSK'ya bağlı diğer sağlık birimlerinin uhdesinde olu...


CAMPTO 40 MG/2 ML IV VE CAMPTO 100 MG/5 ML IV PERFÜZYON İÇİN ENJEKTABL SOLÜSYON HAKKINDA

CAMPTO 40 MG/2 ML IV VE CAMPTO 100 MG/5 ML IV PERFÜZYON İÇİN ENJEKTABL SOLÜSYON HAKKINDA

Odamıza 04/10/2005 tarihinde Türk Eczacıları Birliği'nden gelen 34.A.00.010460 sayılı yazı ile; T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nden gelen 29.09.2005 tarih 20065 sayılı yazıda; T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 16.09.2005 tarih 46608 sayılı yazısına istinaden, Pfizer İlaçları Ltd.Şti.'nin...


01 EKİM 2005 TARİHLİ GÜNCEL İLAÇ FİYATLARI

01 EKİM 2005 TARİHLİ GÜNCEL İLAÇ FİYATLARI

01/10/2005 tarihli değişen ilaç fiyatları aşağıdaki dosyada yer almaktadır.


REXAPİN PREPARATI HAKKINDA

REXAPİN PREPARATI HAKKINDA

20.09.05-T. C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 25.07.05 tarih ve 14802 sayılı yazısı ile, Bakanlığa 18.07.05 tarihinde tebliğ edilen İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinin 08.07.05 tarih 2004/786 esas sayılı tespit dosyası üzerinden verilen ihtiyati tedbir kararı gereği dava konusu Rexapin adlı ilacın A08945 ...


ÇÖLYAK HASTALIĞI HAKKINDA

ÇÖLYAK HASTALIĞI HAKKINDA

20.09.05- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından TEB'e gönderilen 02.09.05 tarih B.07.I.EMS.0.16.10.01/51235 sayılı yazı ile 09.02.05 tarih ve 25722 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın 12.7.16 Metabolik Hastalıklar ile Enzim Bozukluğu Hastalıkları başlıkl...


BAĞ-KUR'DAN SALOFALK 250 MG 100 TABLET HAKKINDA

BAĞ-KUR'DAN SALOFALK 250 MG 100 TABLET HAKKINDA

19/09/2005 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği 02.09.2005 tarih 3472 sayılı yazıda; Ali Raif İlaç Sanayi tarafından üretilen "Salofalk 250 mg 100 Tablet" adlı ürünün SSK için üretimi yapılan ve aşağıda bildirilen seri numaralı ol...


İNTERFERON KULLANIM İLKELERİ HAKKINDA

İNTERFERON KULLANIM İLKELERİ HAKKINDA

19/09/2005 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 16.09.2005 tarih 25938 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No:16) (Tedavi Yardımı) başlıklı Tebliğ ile, Talimatın 12.7.13 İnterferon Kullanım İlkeleri başlıklı bölümünün "Kronik hepatit tedavisinde interferonların, bir tıp fakültesi veya eği...