Haber Arama

Sgk'dan Gelen Haberler


SSK TİP SÖZLEŞME REVİZYONU

SSK TİP SÖZLEŞME REVİZYONU

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 10.05.2005 tarih 36315 sayılı Genel Yazı ile SSK Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan 2005 Yılı Tip Sözleşmesi'nde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler gereğince; 1) SÖZLEŞME YENİLE...


BAĞ-KUR TALİMATINDA YER ALAN 02.05.2005 TARİHİNDEN

BAĞ-KUR TALİMATINDA YER ALAN 02.05.2005 TARİHİNDEN

İTİBAREN GEÇERLİ DEĞİŞİKLİKLER Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından, İl Müdürlükleri'ne gönderilen 13.04.2005 tarih B.13.1.BKG.0.12.00.00/03-1737 sayılı Talimat ile, 2005 Yılı Bağ-Kur Protokolü'nün III.Uygulanacak Esaslar başlıklı bölümünün 82.Maddesi gereğince, Kurum tarafından 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'...


TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK Başkanlığı Muhasebe ve Mali İşler Daire Başkanlığı'ndan temin edilen, 2005 yılı Tip Sözleşmesi'nin 3.3. maddesi gereği %90 avans ödenebilmesi için bir defaya mahsus olarak alınan noter tasdikli taahhütname örneği aşağıdadır. TAAHHÜTNAME Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 14.03.2005 tarih 25964 sayılı...


BAĞ-KUR TARAFINDAN YAYINLANAN TALİMATIN UYGULAMA

BAĞ-KUR TARAFINDAN YAYINLANAN TALİMATIN UYGULAMA

SÜRESİ 2 MAYIS 2005 OLARAK YENİDEN BELİRLENMİŞTİR! Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 13.04.2005 tarih B.13.1.BKG.0.12.00.00/03-1737 sayılı Talimat ile, 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'na istinaden yapılan uygulama değişiklikleri bildirilmiş ve Talimatta belirtilen hususların uygu...


SSK PROTOKOLÜ

SSK PROTOKOLÜ

Sayı : 05.0000001 Tarih : 10.02.2005 Konu : SSK PROTOKOLÜ SÖZLEŞME KONU Bu sözleşmenin konusu, gerek 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa gerekse 2925 sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabii olan sigortalılar ile Kurum sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselerin 506 sayılı Kanuna göre sigortalılık niteliği sona erenl...