Haber Arama

Tüm Duyurular

 

ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

Odamıza TEB'den gelen T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03.01.2006 tarihli Genelge ile, 9/2/2005 tarihli ve 25722 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve, yenisi yayımlanıncaya kadar 2006 yılında da yürürlükte bulunan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı eki Ek-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listes...


K5027 SERİ NUMARALI MONOPRIL PLUS 20 MG 28 TABLET HAKKINDA

K5027 SERİ NUMARALI MONOPRIL PLUS 20 MG 28 TABLET HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 35.A.00.00332 sayılı Bristol Myers Squibb İlaçları Inc. tarafından gönderilen yazı ile, 20-27 Aralık 2005 tarihleri arasında ecza depolarına satışı ve dağıtımı yapılan K5027 seri nolu MONOPRIL PLUS 20 mg 28 Tablet isimli ilacın kutularının bir kısmına fiyat baskısı esnasında onaylı perakende satış fiyatı olan 32,26 YTL yerin...


YEŞİL REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR HAKKINDA

YEŞİL REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 35.A.00.000308 sayılı Sağlık Bakanlığı'ndan gelen yazıda; T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce 29.12.2005 tarih 063960 sayılı yazı ile, formülü ve kontrole tabi madde içermeleri nedeniyle Yeşil Reçete İle Verilecek İlaçlar kapsamına alınmış olan ilaçlara ilişkin 27.12.2005 tarihli ve 063622 (2005/183) ...


SAĞLIK BAKANLIĞI GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI

SAĞLIK BAKANLIĞI GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI

Odamıza Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden "Genişletilmiş Bağışıklama Programı" hakkında gelen yazı aşağıda ekteki dosyada yer almaktadır.


2006 YILI ODA VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATLARI HK

2006 YILI ODA VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI AİDATLARI HK

2006 yılı oda aidatları belirlenmiştir. Buna göre, 01. 01.2006-30. 06 2006 döneminde, 1. Eczane eczacıları için a. Oda Aidatı 21.33 YTL b. Oda Giderlerine Katılım Payı 213.30 YTL c. Afet Fonu 42.66 YTL 2. Kamu eczacıları için a. Oda Aidatı 10.67 YTL b. Oda Giderlerine Katılım Payı 10.67 YTL c. Afet Fonu 42.66 YTL...


SÖZLEŞMELERLE BERABER EMEKLİ SANDIĞI BÖLGE MÜD.'NE GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR HK

SÖZLEŞMELERLE BERABER EMEKLİ SANDIĞI BÖLGE MÜD.'NE GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR HK

T.C. Emekli Sandığı Adana Bölge Müdürlüğü'nden gönderilen yazıda 2006 yılı sözleşmeleriyle birlikte aşağıda döküm çıkartılan belgelerinde Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. İstenilen Evraklar: 1. Diploma Fotokopisi 2. Ruhsat Fotokopisi 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4. İmza Sirküleri (noter onaylı)


EMEKLİ SANDIĞI DEĞİŞEN KODLAR,MESAJLAR VE AÇIKLAMALAR HAKKINDA

EMEKLİ SANDIĞI DEĞİŞEN KODLAR,MESAJLAR VE AÇIKLAMALAR HAKKINDA

TEB'e Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nden gelen yazı ile kurum bilgisayar programında yapılan düzenlemeler ile ilgili rapor kodları,reçete mesajları ve ömür boyu raporlarla ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır.


TSK PERSONELİ SEVK KAĞITLARI HAKKINDA

TSK PERSONELİ SEVK KAĞITLARI HAKKINDA

TEB'e Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen "Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri personel ile sivil memurların tedavilerine ilişkin olarak eczanelere yapılacak ödemelerde sevki sağlayan en yakın amirden alınan resmi yazının ödeme belgelerine bağlanması gerektiği" konusundaki yazı aşağıda yer almaktadır.Tüm Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


DEĞİŞEN PROSPEKTÜS BİLGİLERİ HAKKINDA

DEĞİŞEN PROSPEKTÜS BİLGİLERİ HAKKINDA

TEB'e Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'ndan gelen yazı ile "Aldara %5 krem","İmuran 50 mg tablet","İmuran 50 mg Enjektabl","Hitrizin Şurup" adlı ilaçların prospektüs bilgilerinin değiştiği bildirilmektedir.Konu ile ilgili prospektüs bilgileri aşağıda yer almaktadır.Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.


2006 YILI BAĞ-KUR PROTOKOL TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ HK

2006 YILI BAĞ-KUR PROTOKOL TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ HK

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile TEB arasında imzalanacak olan 2006 yılı Bağ-Kur Protokol Taslağına ilişkin "Adana Eczacı Odasının" görüşleri TEB'e iletilmiştir. Görüşlerimiz ekteki dosyada yer almaktadır.


2005 YILI DEĞİŞEN BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ

2005 YILI DEĞİŞEN BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ

20-Aralık-2005 tarihinde değişen 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatıyla ilgili yaşadığımız sıkıntılara ilişkin "Adana Eczacı Odasının" görüşlerini içeren yazı TEB'e iletilmiştir. Görüşlerimiz ekteki dosyada yer almaktadır.


2006 YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI EKİ PROTOKOL TASLAĞI

2006 YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI EKİ PROTOKOL TASLAĞI

EK- 3 PROTOKOL Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak, kurumlarla eczaneler arasında yapılacak sözleşme için aşağıda belirtilen hususlarda görüş birliğine varılmış ve bu protokol düzenlenmiştir. I- KAPSA...


BÜYÜK KONGRENİN ARDINDAN

BÜYÜK KONGRENİN ARDINDAN

Büyük Kongrenin Ardından Değerli Meslektaşlarım; 35. Büyük Kongre 15-18 Aralık 2005 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşti. Kongreye ilgi ve seçime katılım üst seviyede idi. 280 delegenin tamamı da oy kullandı. Seçime yoğun katılım...


ŞİİR DİNLETİSİ HK

ŞİİR DİNLETİSİ HK

29.12.2005 tarihinde Saat 19.30'da Odamız Lokalinde şiir dinletisi yapılacaktır. Tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.


SSK İŞYERİ HEKİM YETKİSİ

SSK İŞYERİ HEKİM YETKİSİ

28.12.2005 tarihi itibariyle güncellenen işyeri hekim listesi ektedir.


BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE PROJE ÖDÜLLERİ HK

BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE PROJE ÖDÜLLERİ HK

Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacılık alanında araştırma yapan ve eczacılık mesleğine hizmette bulunan eczacı ve bilim adamlarına Bilim, Hizmet, Teşvik ve Proje Ödülleri verilecektir. Duyuru ek dosyada verilmiştir.


PTT REÇETELERİNİN EMEKLİ SANDIĞI ÜZERİNDEN GİRİLMESİ

PTT REÇETELERİNİN EMEKLİ SANDIĞI ÜZERİNDEN GİRİLMESİ

PTT Genel Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığından PTT reçetelerinin Emekli Sandığı üzerinden girilmesi uygulamasının 20 Ocak 2006 yılında başlayacağı yazısı ektedir.


AMFOTERİSİN-B, KASPOFUNGİN, VARİKONAZOL KULLANIM İLKELERİ HK

AMFOTERİSİN-B, KASPOFUNGİN, VARİKONAZOL KULLANIM İLKELERİ HK

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık iŞleri Daire Başkanlığından odamıza gönderilen "25.Amfoterisin B, Kaspofungin ve Varikonazol Kullanım İlkeleri" başlıklı bölümünde aktarılanlar ek dosyada verilmiştir.


DEĞİŞEN YENİ RAPOR KODLARI

DEĞİŞEN YENİ RAPOR KODLARI

TÜBERKÜLOZ 1.00 - TUBERKÜLOZ KANSER 2.00 - KANSER NEFROTİK SENDROM,KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE ORGAN NAKLİ 3.00 - NEFROTİK SENDROM KRONIK BÖBREK HASTALIKLARI VE ORGAN NAKLI UZUN SÜRELİ KALP VE DAMAR HASTALIKLARI 4.01 - KALP YETMEZLİĞİ 4.02 - KORONER ARTER HASTALIĞI 4.03 - DISRITMILER 4.04 - PERIFERIK VE SEREBRAL (SEREBROVASKUL...


İLAÇ GERİ ÇEKME TEFOR DUOTAB HAKKINDA

İLAÇ GERİ ÇEKME TEFOR DUOTAB HAKKINDA

GERİ ÇEKME TEFOR DUOTAB TABLET Organon İlaçları AŞ adına ruhsatlı olan ve Santa Farma İlaç San AŞ tarafından üretimi yapılan Tefor Duotab Tablet adlı preparatın 228(01.2005/07.2006),517(03.2004/09.2005) ve 1859(12.2004/06.2006) seri numaralarında 2.sınıf geri çekme işlemi uygulanmaktadır. Elinde bu seri numaralı ilaçlardan bulunan meslektaş...