YARDIMCI ECZACILIK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR(İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEK)

Adana İl Sağlık Müdürlüğüne verilmesi gereken evraklar;

 1. T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 2. Diplomanın/mezuniyet belgesinin il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti,
 3. Eczacılık yapmasına mâni mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı,
 4. Mesleki faaliyetlerini içerir özgeçmiş,
 5. Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu,
 6. İki (2) adet vesikalık fotoğraf,
 7. Yardımcı eczacı daha önce başka bir işte çalışmışsa o işten ayrıldığını kanıtlayan belge.
 8. Yardımcı eczacının işe giriş durumunu gösterir aşağıda sayılan belgelerden en az biri;
 • SGK hizmet dökümü,
 • Yardımcı eczacının işe girişinin yapıldığını gösterir SGK işe giriş bildirgesi,
 • İŞKUR’dan alınan ve işe başlangıç tarihini gösterir resmi yazı,
 • İŞKUR’ca yürütülen program kapsamında işe başladığını gösterir İŞKUR sözleşmesinin sureti,
 • KOSGEB vb. kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen destekler kapsamında işe alımı yapılan yardımcı eczacının işe başladığı tarihi belirten resmi yazı.

 

Adana Eczacı Odasına teslim edilmesi gereken evraklar;

 • Ataması yapılan eczacının işe giriş dilekçesi
 • Atama yapılan eczanenin işe başlatma dilekçesi
 • Atanan eczacının SGK işe giriş bildirgesi