Vereseli Eczane Açılışı İçin Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen Belgeler

1- Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

2- Veraset ilamı :Noter tasdikli

3- Feragatname/muvafakat name: Noter tasdikli 

4- Matbu form: Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması, -Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.

5-Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının aslı görülerek fotokopisi tarafımızca tasdik edilecektir. 

6-Özgeçmiş:Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi. 

7-Ayrılış belgesi: Varsa, en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)

8- Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.),

9-Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınan ve yetkili kişi tarafından tasdik edilmiş rapordur. (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.),

10-Savcılık belgesi: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

11-Vesikalık fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).

12- Mesul müdürlük belgesinin aslı: Mesul müdür değişikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait belge. 

13- Dilekçe

14- Eczacı Odası uygunluk belgesi ve değerlendirme raporu

15- Bayanlar için: Mesul Müdür eczacı için Evlenme Cüzdanının noter tasdikli sureti (Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi )

16- Uygunluk raporu (Merkez ilçelerde Sağlık Müdürlüğü, diğer ilçelerde ise Sağlık Grup Başkanlıklarından alınacaktır. )

17- İşletme hakkı olan varise ait 4 adet fotoğraf

18- Varislerden öğrenci olan var ise öğrenim belgeleri

19- Varislere ait nüfus cüzdan örneği

NOT: -İstenilen belgeler (5-6-8-9-10 uncu maddelerde yer alan belgeler )İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1(bir) ay önce alınmış olmalıdır.