Oda ve Yardımlaşma Sandığı Aidat Bedelleri


ECZANE ECZACILARI VE MESUL MÜDÜRLER İÇİN;

01.07.2023-31.12.2023 DÖNEMİ

2023 Aidat …………………………........ 254,90   TL

2023 Afet Fonu……………………......…254,90   TL

2023 Oda Giderlerine Katılım …….…...2.549,00   TL

2023 Yardımlaşma Sandığı Aidatı….… 764,70  TL

Toplam………………….......................... 3.823,50TL

 

KAMU ECZACISI İÇİN;

2023 Aidat................................................ 127,45.-TL

2023 Yardımlaşma Sandığı aidatı…..…..382,35.-TL

Toplam……………………….......….…….. 509,80.- TL

 

ÇALIŞMAYAN ECZACILAR İÇİN;

2023 Aidat...............................................254,90-TL

2023 Yardımlaşma Sandığı aidatı….….382,35-TL

Toplam…………………………….…........637,25- TL