Ruhsat İptalinde Gerekli Belgeler


Ruhsatnamenin eczacı/mesul müdürün talebine istinaden iptali

  1. Dilekçe: Eczacının eczanesine ait ruhsatının iptal edilmesi talebine ilişkin dilekçe.
  2.  Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesi aslı
  3. İTS'den ilaç olmadığına dair döküm