Eczane Devir İçin Adana Eczacı Odası Tarafından İstenen Belgeler


ECZANE DEVRİ ALIRKEN ODA TARAFINDAN İSTENEN BELGELER

Eczane Adı ve Açık Adresini Belirten Devir alma Dilekçesi

Devir Etmek isteyen eczacının açık adresi ve devir alan bilgisini içeren bildiren dilekçe

Bölge Temsilcisinden Alınacak Yazı
Eczane Açmak İstediği Yerin Krokisi ve Vaziyet Planı (1 Adet) ( A4 boyutunda)
Tapu Fotokopisi
Kira Kontratı fotokopisi
Eczanenin Adına Kayıtlı Su ve Elektrik Faturası veya Güvence Alındısı Fotokopileri

Eczane Devir Tutanağı ( Sağlık Müdürlüğü Tarafından Verilen)