Eczane Açmak İçin Adana Eczacı Odası Tarafından İstenen Belgeler


Eczane Adı ve Açık Adresini Belirten Dilekçe (Dilekçe Örneği)

Temsilcisinden Alınacak Yazı 

Eczane Açmak İstediği Yerin Krokisi ve Vaziyet Planı (1 Adet)

Mülk Kendisine ait ise Tapu Fotokopisi 

Kira ise Kira Kontratı, İsken Raporu ve Tapu Fotokopisi

Alınmış Demirbaş Faturalarının Fotokopisi 

Eczanenin Adına Kayıtlı Su ve Elektrik Faturası veya Güvence Alındısı Fotokopileri 

ÖNEMLİ: Yönetim Kurulu Toplantısı her hafta Çarşamba günü yapıldığından dolayı, evrakların her Salı saat 17.00’ye kadar Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.