GENEL KURUL ÇAĞRISI


SAYIN ÜYEMİZ;

Adana Eczacı Odasının 2007 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem ile 15.09.2007 Cumartesi günü Saat 10:00 da Adana Eczacı Odası Ecz. Ali Aysan Konferans Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın 22.09.2007(Asıl Toplantı) Cumartesi günü saat 10:00 da Seyhan Oteli Güney Balo Salonu’nda yapılacaktır.

Adana Eczacı Odası kurullarının seçimi ise Genel Kurulu takip eden 23 Eylül 2007 Pazar günü saat 09.00-17:00’de Adana Eczacı Odası Hizmet Binasında yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

                                                                      4.BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

                                                                               YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış

2. Genel Kurul Divan Seçimi

3. Saygı Duruşu

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Okunması

5. Yönetim Kurulu Mali Raporu Okunması

6. Denetleme Kurulu Raporu Okunması

7. Raporların Görüşülmesi

8. Raporların Ayrı Ayrı İbrası

9. 2007-2008 Bütçe Tasarısının Görüşülmesi ve Onaylanması

10. Adayların Belirlenmesi

11. Dilek ve Öneriler

12. Kapanış

13.
Seçimler Adana Eczacı Odası Hizmet Binasında yapılacaktır. (23.09. 2007 Pazar günü Saat 09:00-17:00)

Not: Seçimler 23.09.2007 Pazar Günü odamızda yapılacaktır. TBMM’ de 23.02.1995’de kabul edilen 4078 nolu Yasa’nın 8. maddesine göre “Oda Umumi Heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılmaları zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın Umumi Heyet Toplantılarına katılmayanlar ile seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.” Katılamayacak durumda olan üyelerimizin mazeret belgelerini Divan Başkanlığı’na veya Adana Eczacı Odasına iletmeleri ve mazeretlerinin kabulü gerekmektedir.