2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Belge Teslim Süresi Hakkında

Değerli Meslektaşlar,

TEB tarafından yapılan duyuru ile;

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 18.01.2023 tarihinde yayımlanan duyuru aşağıdaki şekildedir;

 

“Bakanlığımızca 15/12/2022 tarihinde yapılan 2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonucu; tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşenlerin atamaya esas evraklarının Bakanlığımıza son geliş tarihi 31/01/2023 tarihi saat 18.00'e  kadar uzatılmıştır.”

 

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü duyurusu için tıklayınız.