ASPIRIN PLUS C VE POLİFLEKS HAKKINDA 2.SINIF B SEVİYESİNDE GERİ ÇEKME

Odamıza TEB'den gelen yazı ile;

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 22.04.2008 tarih 027543 sayılı yazı ile,

Bakanlıklarınca yaptırılan inceleme ve analizler sonucunda uygun bulunmamaları nedeniyle, aşağıda belirtilen preparatlara, 15.08.1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. Sınıf B Seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, vb)   geri çekme işleminin uygulanacağı bildirilmektedir.

Adı geçen preparatın belirtilen serisine ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerekmektedir.

Preparat Adı

Ruhsat Sahibi
Seri No
Aspirin Plus C Efervesan Tablet
Bayer Türk Kimya San. ve Ltd. Şti.
67645
(07.2006-01.2009)
67646
(07.2006-01.2009)
Polifleks % 20 Mannitol Sudaki Solüsyonu 150 ml
Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş
0706004-1
(11.2007-11.2009)