ANDOREX GARGARA HAKKINDA

03.10.2005
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA


T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 27.09.2005 tarih 48383 sayılı yazıda Delta Vital İlaç San.Tic.Ltd.Şti. adına ruhsatlı "Andorex Gargara" isimli preparatın 029(08.04-08.06) serisi ve "Andorex Sprey" isimli preparatın 080(05.05-05.07), 045(01.05-01.07) serilerinin etkin madde miktarının % 17.4-% 38.2 oranında eksik bulunması ve içinde tortu bulunması nedeniyle "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik" gereğince 2. sınıf geri çekme işleminin uygulandığı ve gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu bildirilmektedir.

Anılan yazının bir örneği ekte iletilmekte olup, konu hakkında bilgilerinizi ve adı geçen preparatların belirtilen serilerine ait ürünlerin ilgili depolara veya ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiğinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter

andorex gargarar.zip