İLAÇ TAKİP SİSTEMİ VE KAREKODLU İLAÇLAR HAKKINDA TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ TARAFINDAN UYGULAMANIN İLGİLİ TARAFLARI İLE YAPILAN TOPLANTILAR VE İZLENECEK SÜREÇ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Eczacıları Birliği web sitesinde yayınlanan yazı ile;

İlaç Takip Sistemi ve Karekodlu ilaçlarla ilgili uygulamalar konusunda, daha önce de Birliğimiz tarafından yapılan duyurularda ve bilgilendirmelerde ifade edildiği gibi, ilacın, üretildiği nokta ile son kullanıcıya ulaştığı satış noktası arasındaki hareketlerinin güvenlik altına alınması amacıyla tasarlanan sistem, Birliğimiz tarafından da desteklenmektedir.

İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile çok sayıda toplantı ve görüşme yapılmıştır. Birliğimizin, sistemin hayata geçirilişi aşaması ile ilgili görüş, düşünce ve talepleri yetkililere net bir biçimde sunulmuş, Birliğimiz tarafından İlaç Takip Sisteminin desteklenmesi ve sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesinin ön koşulları;

1.      Tek Ekran: Reçete giriş ekranının, hem SGK provizyon sistemine hem de İlaç Takip Sistemine veri aktararak geri bildirim almasını mümkün kılacak şekilde oluşturulması,
2.      Takas: Karekodlu ilaçların eczaneler arasında takas işleminin; acil durum, nöbet, reçete gibi şartlar aranmadan ve fatura kesme gibi eczane pratiğini sıkıntıya sokacak işlemlere gerek olmadan mümkün kılınması, 
3.      İade: İlacın depoya iadesinin gün sınırlaması aranmaksızın ve mevcut işleyişe ilave işlemler getirmeden mümkün olması,
4.      Depolar: Ecza depolarının sistem kapsamından çıkarılmaması,
5.      TEBEOS: Karekod sistemine uyumlu eczane işletim sisteminin (TEBEOS) Türk Eczacıları Birliği tarafından tüm eczanelere ücretsiz olarak dağıtımının tamamlanmış olması,
6.      Verilerin Korunması: İTS bilgilerinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından ve ilaç takibi amacıyla kullanılması, mali verilerin gizliliği noktasında tam güvenliğin sağlanması ve hasta mahremiyetinin yasal koruma altına alınması,
7.      Stok Düzeltme Hakkı: Süreç içerisinde, eczacının inisiyatifi dışında, fiili stok ile gerçek stok arasında meydana gelen farkların giderilmesi için, Birliğimizden alınacak görüşler doğrultusunda belirlenecek usuller çerçevesinde stok düzeltme hakkının sağlanması,

Olarak yazılı ve sözlü biçimde yetkililerin bilgisine sunulmuştur.

Sistemle ilgili olarak, Birliğimizin talepleri yerine getirilmeden ve sistemin sağlıklı bir biçimde işlemesi için gerekli teknik altyapı oluşturulmadan, 01.01.2010 tarihinden itibaren, ambalajında sadece karekod bulunan ve ürün fiyat kupürü yerine geçecek bir etiket/kupür içermeyen ürünlerin depolar tarafından eczanelere gönderilmeye başlaması ile, bu ilaçların eczanelerden temini, İlaç Takip Sistemine kaydı ve reçete karşılığında provizyon sistemine kayıt edilerek verilmesi aşamalarında çok sayıda problem yaşanmaya başlamıştır.

Konu hakkında yapılan duyurular ve bilgilendirmelerde, üyelerimiz tarafından, ambalajında sadece karekod içeren, fiyat kupürü/etiket bulunmayan ürünlerin depolardan eczaneye geitirilmesi halinde, kabul edilmemesi; karekodun yanı sıra barkod, fiyat kupürü ve etiketi birlikte içeren ambalaj formlarının tercih edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Üyelerimizin, konu hakkında Birliğimiz tarafından yapılan tüm duyuru ve bilgilendirmelere karşı gösterdiği hassasiyet sonucunda bu ürünlerin eczanelerce kabul edilmeyerek depolara iade edilmesi ile, Türk Eczacıları Birliği’nin talepleri yerine getirilmeden başlatılmış olmasından kaynaklanan sıkıntılar, uygulamanın ilgili taraflarınca fark edilmiştir.

Geçtiğimiz hafta, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından, uygulamanın ilgili tarafları ile çeşitli görüşmeler ve toplantılar yapılmış, bu çerçevede;

1 Şubat Pazartesi günü, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr.Halil Akar ve Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemi Danışmanı Sayın İbrahim Nayır ile bir görüşme yapılmış,

2 Şubat Salı günü ilaç firmalarını temsil eden dernek ve sendikalar, ecza depoları ve kooperatiflerimizin temsilcilerinin yer aldığı Sektör Konseyi toplantısı gerçekleştirilmiş,

4 Şubat Perşembe günü saat 10.30’da Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Hasan Çağıl’la bir görüşme yapılmış, ardından saat 16.30’da Sosyal Güvenlik Kurumunda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Sayın Dr.Saim Kerman ve  Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği yetkililerinin ve uygulamada görev alan personelin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

5 Şubat Cuma günü saat 11.00’de İlaç Eczacılık Genel Müdürü Sayın Saim Kerman’ın makamında yapılan bir toplantının ardından saat 16.30’da Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr. Recep Akdağ ile bir görüşme yapmıştır.

Hafta boyunca gerçekleştirilen görüşmeler ve toplantılar sonucunda; eczacıların, İlaç Takip Sistemi ve karekodlu ilaçlar ile ilgili olarak, yukarıda bahsedilen ve kamuoyunda sürekli olarak dile getirilen sorunların aşılması durumunda sisteme destek verilebileceği değerlendirilmiştir. Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ, İlaç Takip Sistemine sağlıklı bir şekilde geçilmesi konusunda Birliğimiz tarafından destek verilmesi için, sistem ile ilgili taleplerimizin yerine getirilmesi konusunda gerekli zeminin hazırlanmasını sağlayacaklarını ifade etmişlerdir.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, 9 Şubat 2010 Salı günü Maliye Bakanı Müsteşarı Sn Naci Ağbal’ı ziyaret ederek, İlaç Takip Sistemine geçiş ile ilgili taleplerimiz arasında da yer alan stok düzeltme hakkının tanınması konusundaki talebimizi bir kez daha arz edecektir. Sayın Sağlık Bakanı, bu görüşme öncesinde Sayın Maliye Bakanı ile görüşme yaparak, stok düzeltme hakkı tanınması talebimize destek vereceklerini ifade etmişlerdir.

Yapılan görüşmelerde, sistemin ülke genelinde uygulanabilmesi için, TEBEOS programının, Türkiye’de ilaç ve eczacılık hizmeti veren 24000 eczaneye yaygınlaştırılması gerektiği değerlendirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 1 Mart 2010 tarihinde, Kurumun yeni eczane provizyon sistemine geçeceği ifade edilmiş, bu provizyon sistemi ile TEBEOS’un uyumlu çalışabilmesi için web servislerinin açılması, böylelikle, tüm eczanelerin, tek ekran üzerinden SGK Provizyon Sistemine giriş yapabilmesi ve İlaç Takip Sistemine bildirimde bulunabilmesinin sağlanması için gerekli çalışmaların Türk Eczacıları Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurum tarafından derhal başlatılması kararı alınmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve SGK Yetkilileri, yapılan görüşmelerde, iade ve takas konularında, İlaç Takip Sistemi ile ilgili teknik çalışmaların tamamlandığını ifade etmiştir. Takas uygulaması konusunda, Maliye Bakanı Müsteşarı ile Salı günü yapılacak olan görüşmede, Birliğimiz tarafından bu talebimiz arz edilecektir.

İTS bilgilerinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından ve ilaç takibi amacıyla kullanılması, mali verilerin gizliliği noktasında tam güvenliğin sağlanması ve hasta mahremiyetinin yasal koruma altına alınması konusunda ilgili taraflarca gerekli güvencenin sağlanması gerektiği Birliğimiz tarafından bir kez daha dile getirilmiştir.

Ayrıca, Türk Eczacıları birliği tarafından, sistemin tam ve sağlıklı olarak işlemesi ve eczacılara külfet getirmeyecek şekilde sürdürülmesi için, ecza depolarının da sistemde aktif şekilde yer alması gerektiği vurgulanmıştır. Bu konuda, yetkililer tarafından, İlaç Takip Sistemine geçiş için ecza depolarına 01.06.2010 tarihine kadar geçiş süresi tanındığı bildirilmiştir.

Üretici firmaları ve depoları mağdur etmemek üzere, karekodlu olarak üretilmiş olup, ambalajında fiyat kupürü veya kupür yerine geçecek bir etiket içermeyen ilaçların tümünün, İlaç Takip Sistemine bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan geri ödeme kurumları tarafından geçerli kabul edilmesi, eczaneler tarafından, ek bir donanım ve ekipmana ihtiyaç olmadan karşılanabilmesi ve geri ödeme kurumlarına fatura edilerek bedellerinin geri ödenebilmesi konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce bir Genelge yayımlanması değerlendirilmiştir.

Yapılan tüm görüşme ve toplantıların sonucunda,

Birliğimiz, İlaç Takip Sistemine geçiş süreci ve bu süreçte yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak, Sağlık Bakanlığı’nın, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu görmüştür.

Sistem ve uygulamalar ile ilgili olarak, Birliğimiz tarafından yeni bir duyuru yapılana kadar, 02.02.2010 tarihinde web sitemiz üzerinden yayımlanan “İLAÇ TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME” başlıklı duyurumuzda yer alan uygulamalar geçerlidir.

Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan toplantılarda görüşülerek alınacağı belirlenen ve yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması, yaşanan sıkıntıların aşılması ve taleplerimizin yerine getirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması konusunda, önümüzdeki günlerde yapılacak uygulamalar Birliğimiz tarafından izlenerek değerlendirecektir.

Gerekli teknik altyapının sağlanması, tüm ilgili tarafların aktif biçimde dahil edilmesi ve sistemin üyelerimize külfet geçirmeden hayata geçirebilmesi ile ilgili zeminin sağlanası durumunda destek vereceğimiz bir sistem olan İlaç Takip Sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılması konusunda, stok düzeltme hakkı ve Tek Ekran üzerinden giriş ile ilgili taleplerimizin yerine getirilmesine dair gelişmeler titizlikle izlenecek, bu gelişmelere göre, sürece katkı sağlanması değerlendirilerek gerekli bilgilendirme Bölge Eczacı Odalarımıza ve meslektaşlarımıza yapılacaktır.

Konuyu tüm meslektaşlarımızın bilgisine ve dikkatine sunar, Birliğimiz tarafından yeni bir duyuru yapılana kadar 02.02.2010 tarihli duyurumuz doğrultusunda işlem yapma konusunda bugüne kadar gösterilmiş olan hassasiyetin sürdürülmesini rica ederiz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ