25.02.2010 TARİHLİ SGK DUYURUSU VE DOĞURACAĞI SONUÇLAR HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Değerli Meslektaşlarımız,

TEB web sitesinde yayınlanan yazı ile;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan 25.02.2010 tarihli “Karekodlu İlaçların Ödenmesine İlişkin Duyuru” ile, karekodlu ilaçların İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınarak bedelinin ödenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak usul ve esasların bildirildiği 2010/11 sayılı Genelge ile ilgili olarak;  ilaç firmaları tarafından Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş karekodlu ilaçlar üzerine Yönetmeliğe aykırı bir şekilde sürşarj etiketi uygulanması veya fiyat kupürü şeklinde etiket yapıştırılması (hatta bu etiketlerin yapıştırılmak üzere eczanelere dağıtılması) suretiyle İlaç Takip Sistemi üzerinden Kuruma fatura edilmesi gereken ilaçların kesilerek bedellerinin ödenecek hale getirilmeye çalışıldığı yönünde bilgilerin intikal etmesi nedeniyle, Genelgenin (2.5) ve (2.6) numaralı maddelerinde tarif edilen ürünlerin (dış ambalajında karekod bulunan, fiyat kupürsüz veya kupürü belirlenen şekilde iptal edilmiş ilaçlar) yalnızca İTS’den onay alınarak Kuruma fatura edilebileceğinin, bu ürünlerin karekodları veya barkodları kesilerek reçete ekinde gönderilmesi veya bu ürünler üzerine firmalar tarafından sürşarj veya etiketleme yapılması sonrasında kesilerek reçeteye eklenmesi halinde bu ilaçların bedelinin Kurum tarafından ödenmeyeceğinin bir kez daha hatırlatılması ihtiyacının doğduğu ifade edilmiştir.

 

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, 2010/11 Sayılı Genelgesinin yayımlanmasının hemen ardından, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetimizin yaptığı değerlendirme sonucunda aldığı karar ile, UZERINDE FIYAT KUPÜRÜ YADA FİYAT BİLGİSİ BULUNMAYAN SADECE KAREKOD VE BARKOD BULUNAN URUNLERIN bedellerinin ödenmeyeceği bilgisinden hareketle, bu ilaçların eczaneler tarafından hiçbir şekilde karşılanmaması, ecza depolarından bu şekilde gelmiş olan ilaçlar varsa derhal depoya iade edilmesi ve depolardan bu tür ilaçların hiçbir şekilde alınmaması 02.02.2010 tarihli ve duyurumuz ve EKİ TABLO ile duyurulmuş, bu tarih sonrasında yapılan tüm duyurularımızda da bu konu vurgulanmıştır.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan 25.02.2010 tarihli duyurunun ardından, üyelerimiz tarafından Birliğimize yapılan çok sayıda başvurudan ve bildirimden, UZERINDE FIYAT KUPÜRÜ YADA FİYAT BİLGİSİ BULUNMAYAN SADECE KAREKOD VE BARKOD BULUNAN URUNLER ile ilgili olarak, firma temsilcileri ve depo satış elemanları tarafından bu ürünler için hazırlanan etiketlerin ambalaja yapıştırılması suretiyle ödenebilir hale getirildiği şeklinde yanlış bilgilendirmeler yapıldığı,  bu tür ürünlerin depolar aracılığıyla veya doğrudan eczanelere ulaştırıldığı ve eczanelerin de bu şekilde karşıladıkları ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura ettikleri anlaşılmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 25.02.2010 duyurusunda da bildirildiği üzere, belirtilen durumdaki ilaç bedellerinin ödenmemesi söz konusu olduğundan,


-          Eczanelerin stoklarında bu tür ürünler var ise DERHAL ecza depolarına iade etmeleri,
-          Bu ilaçların bedellerinin depolara ve dolayısıyla ilaç firmalarına ödenmemesi gerektiğinden, bu tip ürünleri karşılayarak hastalarına vermiş ve Kuruma fatura etmiş olan meslektaşlarımızın Birliğimiz tarafından ikinci bir duyuru yapılana kadar, ecza depolarına ödeme yapmamaları,
-          02.02.2010 tarihli duyurumuz ve sonrasında yapılan tüm duyurularımızda vurgulandığı gibi, 02.02.2010 tarihli duyuru ekindeki TABLO’ya uygun şekilde ilaç karşılanması; bu çizelgede tanımlı olmayan ambalaj türündeki ilaçların ise hiçbir şekilde kabul edilmeyerek iade edilmesi,

Büyük önem taşımaktadır.


Bugüne kadar yapılan tüm duyurularımızda, Türk Eczacıları Birliği’nin konu ile ilgili temel yaklaşımının, uygulamanın doğru bir biçimde başlatılması ve ülke genelinde tüm eczaneler tarafından uygulanabilir hale gelmesi için, ilgili taraflara arz edilen talep ve önerilerimizin tamamına uygun biçimde düzenlemelerin ivedilikle yapılması olduğu ifade edilmiştir.


TEB Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu, 25.02.2010 tarihinde (dün) Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK ve Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep AKDAĞ ile birer görüşme yaparak, konuyla ilgili yaklaşımımızı aktarmıştır. Maliye Bakanı ile yapılan görüşmede eczanelere stok düzeltme hakkı sağlanması ve eczaneler arasındaki ilaç takasının eczacılar açıdan mali sorunlara neden olmayacak şekilde uygulanabilmesi için yasal düzenlemeler yapılması gerekliliği ifade edilmiş ve Maliye Bakanlığı denetmenlerince eczanelere yapılan vergi denetimleri konusunda bilgi verilmiştir. Maliye Bakanı, stok düzeltme hakkı ve takas uygulaması konularında Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türk Eczacıları Birliği tarafından bir çalışma başlatılması talimatını vermiştir.

Uygulamalar hakkında, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun her kademe yetkilisi ile görüşmeler yapılmış, Birliğimizin, uygulamaya, ülke genelinde tüm eczanelerin alt yapısının hazır hale getirilerek eşzamanlı olarak başlatılması yaklaşımı net bir şekilde aktarılmış olmasına karşılık, Kurum tarafından yapılan şifahi açıklamalar ve son olarak yapılan yazılı açıklama ile eczacılar açısından mağduriyet yaratacak ve ilaç temin hizmetini aksatacak şekilde bir kaotik ortam oluşturularak, sorunun çözümüne yönelik talep ve önerilerimiz ilgili Bakanlıklar, Kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmeden bu şekilde harekete geçilmesi son derece üzücü ve düşündürücüdür.

Üyelerimizin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedelinin ödenmeyecek olması nedeniyle, bu ilaçları temin edemeyecekleri konusunda hastalarını bilgilendirmeleri, reçetelerinde yazılı ilacın, ödenebilir durumdaki ambalaja sahip olan eşdeğeri ile karşılanması; eşdeğeri olmayan ilaçlar için ise, hastanın doktoru ile acilen iletişime geçerek konu hakkında bilgi verilmesi ve doktorun yönlendirmesi doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Her ne kadar, meslektaşlarımızın sorumlu olmadığı bir krizle karşı karşıya da olsak, hastaların sağlığını birinci sorumlulukları olarak gören meslektaşlarımızın üzerlerine düşenden fazlasını yerine getireceklerine inanıyoruz.
Sosyal Güvenlik Kurumunun 25.02.2010 tarihli duyurusunun, dün akşam yayımlandığı saatten itibaren, ilgili Kurum ve Bakanlıklara, duyurunun hastalar ve meslektaşlarımız için mağduriyet yaratacağı ifade edilmiş, ayrıca bu duyuruya karşılık Birliğimiz tarafından üyelerimize yapılacak olan bilgilendirme ile, ecza depoları ve ilaç sanayinin de olumsuz etkileneceği yeni bir sürecin başlayacağı ve sektör açısından mali bir krizin ortaya çıkacağı vurgulanmış, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca, 25.02.2010 tarihli duyurularının şu ana kadar değiştirilmemesi üzerine de bu bilgilendirmenin yayımlanması kararı alınmıştır.
 

Konu hakkında Birliğimiz tarafından ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, yukarıda tanımlanan ilaçların çok ivedi olarak depolara ve firmalara iade sürecinin başlatılması ve karşılamış oldukları ilaçları bulunan üyelerimizin depolara ödeme yapmamaları önemle rica olunur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

TEB'in 02.02.2010 Tarihli Yazısı Ekinde Yer Alan Tablo