2011 YILI SGK, Yeşil Kart ve Maliye Sözleşmeleri Odamıza gelmiştir.

Değerli Meslektaşlarımız,

2011 yılı SGK, Yeşil Kart ve Maliye Sözleşmeleri Odamıza gelmiştir.

SGK ve Yeşil Kart sözleşmeleri kurumlara teslim edilmek üzere eczacı odamız tarafından teslim alınacaktır.

Sözleşmelerin kurumlara son teslim tarihi 28.02.2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadardır. SGK ve Yeşil Kart sözleşmeleri eczacı odamız tarafından toplanarak ilgili kurumlara teslim edilecektir. Bu nedenle SGK ve Yeşil Kart Sözleşmelerinin 24.02.2011 Perşembe günü mesai bitimine kadar ekleri ile birlikte eczacı odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Sözleşmelerin Odamız tarafından verilebilmesi için meslektaşlarımızın Üyelik aidatını, Oda giderlerine katkı payını, TEB Yardımlaşma Sandığı TEB Afet Fonu aidatlarını, Kan ürünü, Diyaliz ve Yeşilkart katkı paylarını yatırmış olmaları gerekmektedir.

1.Kademe Sözleşme Formu ( %0) 50TL

(350.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından kullanılacak)

2.Kademe Sözleşme Formu (%1) 200 TL

(350.000 TL ile 600.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından kullanılacak)

3.Kademe Sözleşme Formu (%1,5) 350 TL

(600.000 TL ile 900.000 TL arasında satış hâsılatı olan eczaneler tarafından kullanılacak)

4.Kademe Sözleşme Formu (%2,5) 450 TL

 (900.000 TL üzerinde satış hâsılatı olan eczaneler tarafından kullanılacak)

Yeşil Kart Sözleşmesi  100 TL

Maliye Sözleşmesi 25 TL

 

Kurumlar ile 2010 yılında sözleşmesi bulunan meslektaşlarımızın  sözleşme yenileme işlemleri için protokolün 7. 7 maddesinde belirtildiği şekilde aşağıdaki sözleşme eki belgeleri tamamlayarak 24.02.2011 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar eczacı odamıza eczane kaşeleri ile birlikte başvurmaları  gerekmektedir. ( Sözleşme yenileme işlemleri için eczacının bizzat başvurması gerekmektedir.)

Sözleşme yenileme için;

1-   Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

 

2-   Sözleşme yenilenmesi sırasında 2010 yılı satış hasılatını gösterir vergi dairesinden onaysız SUT eki EK-3/B formunun, eczane tarafından doğru olarak doldurularak imzalı ve kaşeli şekilde sözleşmeye eklenmesi yeterli olacaktır. ( EK-3/B formu vergi dairesinden onaylı olarak temin edilerek 08.04.2011 tarihine kadar Kuruma teslim edilecektir. Konu ile ilgili olarak ayrıca duyuru yapılacaktır.)

 

3-   Ruhsat fotokopisi ( Değişiklik olması halinde)

 

4-   Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

 

5-   Eczacı odasından alınan dilekçe

 

Sözleşme yapacak meslektaşlarımız 17.02.2011 Perşembe gününden itibaren odamıza başvurabilirler.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.