SGK “VERGİ BORCU YOKTUR” YAZISI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlar,
8 Şubat tarihinde SGK Adana Sosyal Sağlık Güvenlik Merkezi’nin web sayfasında “Vergi Borcu Yoktur” yazısı hakkındaki yayımlanan “evrak tesliminde “vergi borcu yoktur” yazısı olmadan evrak teslim alınmayacağı konusu ile ilgili Türk Eczacıları Birliği ile yazışma yapıldığı duyurulmuştu.
Türk Eczacıları Birliği ile 30/01/2012 tarihinde yaptığımız yazışmaya istinaden Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin SGK GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı ile yaptığı görüşmelerin sonucunda “VERGİ BORCU YOKTUR” belgesinin aranmayacağı bildirilmiştir. Konu ile ilgili TEB’den gelen yazı ve SGK iç yazışması ektedir.
TEB’ den gelen bu yazıya istinaden meslektaşlarımızın evrak tesliminde “ VERGİ BORCU YOKTUR” yazısı eklememeleriönemle duyurulur.
NOT: “SGK E-BORCU YOKTUR” belgesi ile ilgili görüşmeler devam etmekte olup, yeni bir duyuruya kadar evrak tesliminde “ SGK E-BORCU YOKTUR” belgesinin eklenmesi unutulmamalıdır.