ALCAİNE STERİL OFTALMİK SOLÜSYON % 0.5” ADLI ÜRÜNE GERİ ÇEKME İŞLEMİ

 
Değerli Meslektaşlarımız,
 “T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlanan duyurusunda;
 “Alcaine Steril Oftalmik Solüsyon % 0.5” isimli preparatın kontrolsüz ve amaç dışı kullanımı olduğuna dair kurumumuza çeşitli hastanelerden bildirimler ulaşmıştır. Söz konusu preparatın doktor kontrolü dışında kullanımı korneada kalıcı bozukluk, görmenin azalması ve keratoplastiyi gerektiren operasyonlara sebep olmaktadır.  
                         
  “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik’in 9. madde (b) bendi gereği adı geçen preparatın eczanelerde perakende satışının iptali kararının alınması nedeniyle;
 
“Alcaine Steril Oftalmik Solüsyon % 0.5” isimli preparatın tüm partilerine, dağıtımın yapılan tüm serbest eczanelere (hastane eczaneleri hariç) geri çekme işlemi uygulanmıştır.
 
İfade edilmektedir.
Geri çekme işleminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için eczane stoklarında bulunan söz konusu serilere ait ürünlerin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerekmektedir.
 
Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.