SGK TIBBİ MALZEME MEDULA GİRİŞLERİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Değerli meslektaşlarımız,

1 Temmuz 2017 itibari ile 116 kalem tıbbı malzemenin Eczaneler üzerinden hak sahibi vatandaşlarımıza verilmesi işlemine başlanmıştı. Oda yöneticilerimize gelen bir takım sıkıntılar ile ilgili aşağıda belirteceğimiz hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

1.https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis/pages/login.jsp linkine tıklayarak giriş yapılır.

 

2.Reçete, reçete yazım tarihi itibari ile 5 iş günü içerisinde sisteme girilmelidir.

 

3. Hastanın reçete ve rapor sorgu işlemi mutlaka yapılarak sisteme girilmelidir. Sisteme önceden işlenmiş raporun doğruluğu denetlenmelidir.

 

4. Sisteme yeni rapor veya reçete girişlerinde raporun veya reçetenin sut kurallarına uygunluğuna bakılmalı, medula ekranında istenen bilgiler eksiksiz olarak ve rapor veya reçetede yazıldığı şekilde girilmelidir.

RAPOR KAYIT EKRANI

 

Hasta alt bezlerinde raporun aslı veya aslı gibidir onaylı sureti alınmalı, diğer tıbbi malzemeler de ise raporun aslı reçeteye eklenmelidir.

Hasta alt bezinde bayilik işlemine ve Cihaz seri no girilmesine gerek yoktur.

Aslı gibidir onayı hekim yada kurum tarafından yapılmalıdır.

REÇETE KAYIT EKRANI

Ekranda gerekli yerler doldurularak “Ekle” kısmına basılır ve reçete kaydedilir.

Örnek: 2 aylık 240 adet yetişkin hasta alt bezi reçetesi giriş işlemi için.

Yetişkin hasta alt bezi için A10049 sut kodu girilir. Malzeme grubu seçilir. KDV oranı %18 seçilir. Barkod okutulur. Kullanım periyodu : 2, Kullanım periyod birimi : Ay, Kullanım sayısı : 240 olarak giriş yapılır ve “EKLE” kısmına basılarak reçete kayıt edilir.

Reçete çıktısı ve hasta işlem formu mutlaka alınmalıdır.

Reçete arkasına kaşe basılarak bilgiler doldurulur.

5.Medula reçeteleri 3 farklı grup olarak düzenler. Her ay için ay sonunda dönem sonlandırması yapılır. Bu dönem sonlandırma işlemi için odamız aracılığı ile sözleşmelerini SGK’ya teslim edenler için odamızdan kapalı zarf içinde ,Dönem Sonlandırma kullanıcı adı ve şifresini  bizzat eczacının alması gerekmektedir. Dönem sonlandırma işlemi bu şifre aracılığı ile yapılacaktır. Sonlandırması yapılan reçeteler takip eden ayın 15’ine kadar kuruma teslim edilmelidir.

 

6. Reçete eklerinde;

·    Rapor aslı ( sürekli kullanım gerektiren malzemeler için hekim imzalı “Aslı Gibidir” onaylı örneği)

·    Bayilik belgesi ( hasta bezleri için gerek yoktur)

·    Medula reçete çıktısı

mutlaka eklenmelidir.

 

7.SUT’ta belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere reçetede yer alan malzemenin adedi kadar barkod numarası ve etiket aslının reçete ekinde ibraz edilmesi esastır. Ancak, ambalajı üzerindeki barkodların çıkarılamadığı/çıkarıldığı zaman sterilizasyonunun bozulacağı steril ambalajlı malzemeler/cihazlar için reçete arkasına barkod numarasının yazılması ve ‘barkod çıkarıldığında sterilizasyonu bozulur’ ifadesinin bulunması gereklidir.

 

 

8. Kurumla yapılan görüşmelerde sevk belgesinin aranmayacağı, 60 kodu ile sorgulanan ve prim ödemeyen (g,c-1,c-3,c-9 vb) hak sahipleri ile ilgili tıbbi malzeme için kurumun ilgili biriminden onay alınmasına gerek olmadığı bildirilmiştir.