MİADI DOLAN İLAÇLAR İMHA İÇİN 12-30 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA ODAMIZDA TOPLANACAKTIR.

Değerli Meslektaşlarımız,

Eczanelerde miadı geçen ilaçların “Tehlikeli Atık Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre, tehlikeli atık bertaraf etme lisansına sahip firmalar tarafından imha edilmesi gerekmektedir. Odamız eczacılarımızı bu yükten kurtarabilmek adına son iki yılda yaklaşık 8 ton ilacı mevzuata uygun olarak imha ettirmiştir. 

Bu yılda meslektaşlarımız tarafından 12-30 Kasım 2018 tarihleri arasında ilgili işlemlerin yapılarak imha edilecek ilaçların Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Eczacılarımız tarafından yapılması gereken işlemler;

  • Kırmızı –yeşil reçete ilaçlar ve kontrole tabi ilaçlar SADECE PERŞEMBE GÜNLERİ İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Biyomedikal birimi tarafından teslim alınacaktır.
  • Miadı geçmiş ilaçların eczane otomasyon programları üzerinden İTS (İlaçTakip Sistemi) miadı doldu şeklinde çıkışları yapıldıktan sonra uygun büyüklükteki kutulara yerleştirilecektir.
  • İlaçların isimleri, kutu sayıları bilgisayar ortamında yazılacak ve 3 nüsha olarak eczacılarımız tarafından onaylandıktan sonra (kaşe-imza)kolilerle birlikte Eczacı Odamıza teslim edilecektir. Kolilerin üzerine eczane isimleri yazılmalıdır. Bilgisayar ortamında yazılmayan ve okunaklı olmayan listeler teslim alınmayacaktır.
  • Eczacılarımız tarafından onaylanan listeler daha sonra Sağlık Müdürlüğü ve Eczacı Odamız tarafından görevlendirilen Eczacılar tarafından kontrol edilerek onaylanacaktır.
  • Sitotoksik ilaçlar imha firması tarafından kabul edilmemektedir. Ekte bulunan dilekçeyi de doldurarak ilaç tesliminde Odamıza teslim etmeniz gerekmektedir.
  • İlgili firmaya taşıma ve imha ücreti Eczacı Odamız tarafından karşılanacaktır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

SİTOTOKSİK İLAÇ BULUNMADIĞINA DAİR TUTANAK