SGK FATURA TESLİMLERİNİN SON GÜNLERE BIRAKILMAMASI HK.

Değerli meslektaşlarımız,

Ay boyunca karşılanan SGK reçeteleri diğer ayın 1’i ve 15’i arası kuruma teslim edilmektedir. (Kan ürünleri için 1’i ve 3’ü, 15’i ve 18’i arası)

Daha önce SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda kısa mesaj ve duyuru ile teslim zamanının son iki güne yığıldığı ve evrak tesliminde sıkıntı yaşandığı; yığılmadan dolayı evrak tesliminde randevulu sisteme geçilebileceği ve bu nedenle meslektaşlarımızın evraklarını son günlere kalmadan teslim etmeleri meslektaşlarımıza bildirilmişti.

Buna rağmen evrak teslimi ayın son günlerinde yığılmaya devam etmektedir.

8 Mart 2017 tarih ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Sağlık Hizmet Sunucularının faturalarını incelenmesine ve bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte”  fatura eki belgelerin teslimi madde 5(1) bendinin son cümlesinde yer alan “teslim süreleri içinde kalmak şartıyla fatura eki belgelerin kabulünü yapan fatura inceleme birimleri tarafından iş planına göre sağlık hizmeti sunucularına fatura teslim için randevu tarihi verilebilir.” hükmüne göre evrak teslimleri için randevu verilmesi tekrar gündeme gelmiştir.

Randevu sistemine geçildiğinde günlük belirli sayıda evrak teslimi yapılabilecektir. Son günlere gelindiğinde randevular dolu olabileceğinden, randevu alınamayıp o ayda evrak teslimi yapılmadığında, evrak  1(bir) ay sonra teslim edilebileceğinden döneminde teslim edilemeyen evrakın ödemelerinin de  1(bir) ay sonra alınmasına sebep olacaktır.

Meslektaşımızın ilerleyen zamanlarda mağduriyet yaşamaması adına evrak teslimini son günlere bırakmamaya dikkat etmeleri önemle duyurulur.