MİADI DOLAN İLAÇLAR İMHA İÇİN 11-29 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA ODAMIZDA TOPLANACAKTIR.

Değerli Meslektaşlarımız,

Eczanelerde miadı geçen ilaçların “Tehlikesiz Atık Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre, tehlikesiz atık bertaraf etme lisansına sahip firmalar tarafından imha edilmesi gerekmektedir. Odamız eczacılarımızı bu yükten kurtarabilmek adına son üç yılda yaklaşık 11 ton ilacı mevzuata uygun olarak imha ettirmiştir.  Bu yıl da meslektaşlarımız tarafından 11-29 Kasım 2019 tarihleri arasında ilgili işlemlerin yapılarak imha edilecek ilaçların Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Eczacılarımız tarafından yapılması gereken işlemler;

-Miadı geçmiş ilaçların eczane otomasyon programları üzerinden İTS (İlaç Takip Sistemi) miadı doldu şeklinde çıkışları yapıldıktan sonra uygun büyüklükteki kutulara yerleştirilecektir.

-Mor ve Turuncu reçeteye tabi ilaçlar, kırmızı ve yeşil reçete ilaçlar ve kontrole tabi ilaçlar SADECE PERŞEMBE günleri İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Biyomedikal birimi tarafından 5 nüsha imha tutanağı ile birlikte teslim alınacaktır.

-Odamıza teslim edilecek miadı geçmiş ilaçların isimleri, kutu sayıları bilgisayar ortamında yazılacak ve 2 nüsha olarak hazırlanan listeler eczacılarımız tarafından onaylandıktan (kaşe-imza) ve ekte bulunan sitotoksik ilaçların bulunmadığına dair dilekçe doldurulduktan sonra kolilerle birlikte Eczacı Odamıza teslim edilecektir. Kolilerin üzerine eczane isimleri yazılmalıdır. Bilgisayar ortamında yazılmayan ve okunaklı olmayan listeler teslim alınmayacaktır.

-Eczacılarımız tarafından onaylanan listeler daha sonra Sağlık Müdürlüğü ve Eczacı Odamız tarafından görevlendirilen Eczacılar tarafından kontrol edilerek onaylanacaktır.

-Sitotoksik ilaçlar imha firması tarafından kabul edilmemektedir.

-İmhaya gönderilecek ilaç listesi ile birlikte ekte bulunan dilekçenin de doldurarak ilaç tesliminde Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

**ÖNEMLİ NOT!!

*Uyuşturucu Psikotrop ve Kontrole tabii ilaçlar ile mor ve turuncu reçeteye tabii ilaçların teslimi 29.11.2019 tarihine kadar her hafta PERŞEMBE günü İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Biyomedikal birimine yapılacaktır.

*İlaçların muhakkak Eczacı tarafından teslim edilmesi gerekmektedir.

*Eczacıların kaşelerini getirmeleri ve imha edilecek ilaçların mutlaka İTS üzerinden miat çıkışı/deaktivitasyonu yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde kabul edilmeyecektir. 

*İl sağlık müdürlüğüne teslim edilecek ilaçlarla birlikte imha tutanakları da doldurulup 5 nüsha hazırlanarak teslim edilmelidir.

-İlgili firmaya taşıma ve imha ücreti Eczacı Odamız tarafından karşılanacaktır.

-Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

İMHA TUTANAĞI(İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK 5 ADET)

SİTOTOKSİK İLAÇ BULUNMADIĞINA DAİR TUTANAK