Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında

Değerli Meslektaşlar,

Türk Eczacılar Birliğinden Odamıza gelen “Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Yapılan değişiklik” hakkındaki yazı ektedir.

Meslektaşlarımıza duyurulur.