TERAZİLERİN PERİYODİK MUAYENELERİ HAKKINDA

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,

Bilindiği üzere, 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 21inci maddesinin ikinci fıkrası;

“2) (Değişik: RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Eczanelerde, ilaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri ısıya dayanıklı cam, mermer veya mikrobiyolojik bulaşma oluşturmayacak malzemeden olur. Hassas, santigram veya kiloluk teraziler veya 2 nci sınıf elektronik teraziler ayarları bozulmayacak şekilde banko üzerinde veya ayrı özel masada bulundurulur. Terazi ve varsa kütlelerinin periyodik muayenelerinin ilgili bakanlığın ilgili mevzuatı doğrultusunda yaptırılması zorunludur." hükmündedir.

Tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin 2 (iki) yılda bir yapılması yasal zorunluluktur. Süresi dolan tartı aletlerinin periyodik muayenesinin yapılarak damgalanması gerekmektedir. Bu işlem için son başvuru tarihi 29 şubat 2020 tarihine kadardır.

4 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin 8.maddesi ile eczanelerde kullanılan tartı aletlerinin (gramlar hariç olmak üzere) periyodik muayeneleri yetkili muayene servislerine verilmiştir.

Bu doğrultuda, eczanelerde kullanılan terazilerin periyodik muayeneleri için başvuruda bulunacak meslektaşlarımız, bu işlemlerini T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ölçü ve ölçü aletlerinin ilk, periyodik veya stok muayenesi ile ilgili e-hizmet olarak geliştirilen, Dijital Bakanlık ortamından gerçekleştirilebilmektedir.

Servis bulma / talep başvurusu,  https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/HizmetDetay?hizmetId=123B8EAB-F69E476B-8DB7-8256455E5321  linkinden veya Bakanlığın Ana sayfasından "Hizmetler" menüsü tıklayarak "Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İlk, Periyodik veya Stok Muayenesi Başvurusu" menüsü aracılığıyla dijital ortamda yapılabilmektedir.

11.10.2019 tarihli 30915 resmi gazetede yayımlanan su dışındaki sıvılar için ölçme sistemleri ile bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayene yönetmeliği ile 1.1.20 tarihinden itibaren türk standartları enstitüsü (tse) yetkilendirilmiş olup, bu tarihten itibaren bahse konu ölçü aletlerine ilişkin muayene başvurularının (gram takımı ve kütle setleri için) Adana Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yerine Türk Standartları Enstitüsüne (https://basvuruportal.tse.org.tr/) yapılması gerekmektedir.

Gram ve kütlelerin muayene için TSE’ye gönderim sürecinin ne şekilde yürütüleceği konusunda, TSE ile görüşme yapılmış olup, bu sürecin henüz planlanma aşamasında olduğu ve bu konuda ayrıca bir bilgilendirme yapılacağı bilgisi alınmıştır.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanununun 15. Maddesinin (c) fıkrası gereğince; Beyanname vermeyen, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerini kullanan kişilere idari para cezası verileceği belirlenmiş olduğundan, meslektaşlarımızın konu hakkında azami dikkat göstermesi önemlidir.

Terazilerin muayeneleri yetkili muayene istasyonları tarafından eczanelerde yapılacaktır. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından sadece yasal teraziler için beyanname kabul edilecektir.

Bandrolsüz ve terazi üzerinde “alımda satımda kullanılamaz” ibaresi olmayacak, üzerinde (yeşil m) ve (ce) sembolü olmayan ölçü ve tartı aletleri, min-max ağırlık ve çekeri olmayan elektronik terazilerin müracaatı kabul edilmeyecektir.

Not: 2018 yılında periyodik muayeneleri yapılan tartıların periyodik muayenelerinin 29.02.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Teraziler için yetkili muayene istasyonları ve muayene bedelleri  aşağıda yer almaktadır.

Aşağıda yer alan fiyatlara KDV dahildir.

 

ANADOLU KALİBRASYON TEL: ADANA 454 70 77 - 454 32 49

AS KALİBRASYON TEL: ADANA 247 07 43