ALSAT ECZA DEPOSU'NDAN MESLEKTAŞLARIMIZA GELEN HACİZ İHBARNAMESİ HAKKINDA

Değerli meslektaşlar,

ALSAT ECZA DEPOSU’nun ekonomik sıkıntı sebebiyle hizmetini sonlandırmasının ardından bölgemizde hizmet alan meslektaşlarımıza borçlu olmamalarına rağmen Haciz İhbarnamesi ulaşmaktadır.

Bu doğrultuda kendilerine Haciz İhbarnamesi ulaşan borcu olmayan meslektaşlarımızın ekte örnek olarak hazırladığımız itiraz dilekçesini 7 gün içerisinde cevabi olarak yazarak ilgili yere bizzat kendileri götürmeleri (Adana dışı ise nöbetçi icra dairesi) gerekmektedir. Borcu olan meslektaşlarımız ise borcu olan miktarın dışında gelen miktara itiraz ettiğini gösterir şekilde yazı yazması ve verilecek hesaba borcun ödeneceğini bildirmesini ifade eden yazıyı bizzat ilgili icraya götürmesi gerekir.

Meslektaşlarımızın konuya hassasiyet göstermeleri daha sonra sorun yaşamamaları açısından önemlidir.

Bilgilerinize sunulur.

Ek dosya için tıklayınız...