GÖÇ İDARESİ REÇETELERİ LİMİTLERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Eczacıları Birliği ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Arasında Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Serbest Eczanelerden İlaç Teminine Yönelik İmzalanan Protokol çerçevesinde 01 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşmeler imzalanmıştır. Aşağıda yer alan reçete gruplarının Farmainbox’da ilgili gruba kaydedilmesi ya da Eczane Otomasyon Programından ilgili bölüme aktarılması gerekmektedir. Farmainbox onayını yaptırmadan kuruma teslim edilen eczanelerin fatura ödemeleri Ertuğrul Gazi SSGM tarafından yapılmayacaktır.

Mart ayı için karşılanan reçeteler limitsiz olup, 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren yeni aylık limitler aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Ayrıca Mart ayı kesilen faturalarınızı Ertuğrul Gazi SSGM’ye teslim ederken eklenmesi gereken sözleşmenin “İlk Fatura ekinde kuruma teslim edilmesi gereken” nüshasını da Odamızdan teslim alıp Mart ayı faturalarınıza ekleyerek Ankara Ertuğrul Gazi SSGM’ye gönderilmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.