PAYCELL ÖDEME YÖNTEMLERİ İNDİRİMİ HAKKINDA

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Odamıza sunulan Paycell pos ile ilgili indirim ayrıntıları aşağıdaki gibidir.

  • VUK 507 no'lu tebliğin detaylarını aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Tebliğde madde 5'te de bahsedildiği üzere finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri tarafından sunulan Sistemden aşağıdaki belirtilen mükellef grupları ihtiyari olarak yararlanabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla 507 uyumlu cihaz kullanan mükelleflerin ÖKC kullanmaya devam gibi bir zorunluluğu kalmıyor.

https://www.gib.gov.tr/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no-507

  • Ayrıca teklifte belirttiğimiz üzere 1 Temmuz’a kadar gelen başvurularda çalışmamız devam ettiği sürece e fatura için e şirket kullanılması halinde ücretsiz olarak devam edecektir. 1 Temmuz sonrasındaki başvurularda kredi kartı ile yapılan işlemler ücretsiz olmaya devam ederken kredi kartı dışındaki işlemler için üretilecek e fatura için kampanyalı özel fiyatlama uygulanacaktır.
  • Vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL tutarının üzerindeki işlemler için müşteri adı soyadı, VKN/TCKN, adres ( il bilgisi yeterli), ticaret unvanı, vergi dairesi bilgileri gerekmektedir. Ancak vergiler dahil 500 TL altı işlemler için bu açıklamalar yerine "NİHAİ TUKETİCİ" açıklaması yeterlidir.
  • Önümüzdeki dönemlerde cihazların satışının yapılacağı model hayata geçecektir ancak şu an için kullandırım dediğimiz cihaz mülkiyetinin bizde olduğu işyerinin cihazı kiraladığı modelde ilerliyoruz.