Ek Fatura SGK ya Teslimi Odamız Tarafından Yapılması Hakkında

Değerli Meslektaşlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Medula Eczane Sistemi’nde 12.08.2022 tarihinde yayımlanan  “Ekim 2021-Şubat 2022 Fatura Dönemleri için Ek Fatura Düzenlenmesi” başlıklı duyuru kapsamında, eczacı indirim oranları ve reçete başı hizmet bedeli farklarını talep etmek üzere ek fatura düzenlenmesi için işlem basamakları dün duyurulmuştu.

SGK Adana SSGM'ye de ek faturalar ve dökümler Odamız tarafından topluca teslim edilecektir.

Ek faturalarınızı SGK'ya e-fatura düzenleyerek, Meduladan alınacak döküm özeti (kaşeli-imzalı olarak) ile birlikte Odamıza şeffaf poşet dosyada 19 Ağustos 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim edebilirsiniz. (Döküm özetini sonlandırma yaptıktan hemen sonra yazdırmaya dikkat ediniz.)

ŞEFFAF POŞETE KONULACAK EVRAKLAR:

FATURA

DÖKÜM (KAŞELİ-İMZALI)