4.BÖLGE ADANA ECZACI ODASI


ECZANE TABELA VE E-LOGO VERGİLERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlar,

 

Odamız tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na “Yönetmelikte belirtilen eczane adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş tabelalardan ve E-logolardan ilan ve reklam vergisi alınması işleminin iptali ile ilgili Adana 1. Vergi Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Adana 1. Vergi Mahkemesi tarafından dava kabul edilerek, dava konusu işlemin iptaline, istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Bu karardan sonra Eczanenize ilan ve reklam vergisi ile ilgili tutanak tutulursa ekteki mahkeme sonucunu tutanağa ekletmeniz eğer ceza kesilirse karşı dava açılması gerekmektedir.

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne Odamıza tarafından 24.09.2021 tarihinde yazılan yazıya istinaden vergilendirilen ilan ve reklam vergisinin eczanelerimizden alınmaması için gerekli işlemlerin yapılmasına dair yazılan yazımız kabul edilmiştir.

Buna göre Adana Büyükşehir Belediyesinden Odamıza gelen yazıda; Standart olan ya da olmayan eczane ismini gösterir tabelalar ve E-logolar için tahakkuka dair işlem yapılmayacağı, dava tarihleri itibarıyla tahakkuku yapılmış ancak ödemesi yapılmayan İlan ve Reklam Vergilerinin terkin işlemlerinin mahkeme kararı doğrultusunda tesis edileceği bildirilmiştir.

Meslektaşlarımıza duyurulur.