Haber Arama

Güncel Haberler


BUT DEĞİŞİKLİKLERİ 1 TEMMUZ A ERTELENMİŞTİR.

BUT DEĞİŞİKLİKLERİ 1 TEMMUZ A ERTELENMİŞTİR.

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla,15.06.2005 tarih ve 25846 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı(Sıra No.13)(Tedavi Yardımı) Tebliği yayımlanmıştır.Bu Tebliğ ile ,Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK 2/D) de düzenlemeler yapılmış ve ayrıca 31.05...


15.06.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ UYGULAMALAR

15.06.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ UYGULAMALAR

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 09.02.2005 tarih ve 25722 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28'nci maddesinin (r) bendi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10'uncu maddesinde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Tal...


2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bilindiği gibi, 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 09.02.2005 tarih ve 25722 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28'nci maddesinin (r) bendi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10'uncu maddesinde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilm...


YEŞİL KART KATILIM PAYI HAKKINDA

YEŞİL KART KATILIM PAYI HAKKINDA

Bilindiği üzere, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunla 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (r) bendinde yapılan değişiklik ile yeşil kart sahiplerinden, ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin %20'sine kadar katılım payı alınması hususunda Maliye Ba...


İNTERNET BANKACILIĞI İLE İLGİLİ VAKIFBANKTAN UYARI

İNTERNET BANKACILIĞI İLE İLGİLİ VAKIFBANKTAN UYARI

İnternet üzerinden bankacılık işlemleri yapmadan önce aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okumanız güvenliğiniz için son derece önemlidir. Bankamız tarafından hiçbir zaman müşterilere ait kişisel bilgiler e-posta aracılığı ile istenmemektedir. Herhangi bir şekilde ulaşan ve şifre/kullanıcı no kart numarası pin kodu ile ve kişisel bilgilerinizi girm...


MALİYE KURUMLARI

MALİYE KURUMLARI

Sayı : 05/413 Tarih : 30.03.2005 Konu : 30 03 2005 duyurusu TARİH:30/03/2005 SAYI :05/413 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM; I- MALİYE KURUMLARI Son günlerde konsolide bütçeye bağlı kurumlardan faturaların eczacılara iade edildiği saptanmıştır. Kurumlarla yapılan görüşmelerde eczacıların uyması gereken esaslar aşağıdaki gibidir. Reçete a...


BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Emekli Sandığı hak sahiplerine yazılan tüm reçetelerin İlgili Sağlık Kurum ya da Kuruluş yetkilisi tarafından imzalanıp mühürlenmesi hakkında T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan gelen 23.02.2005 tarihli yazı ile; Resmi ve Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları tarafından Emekli Sandığı hak sahiplerine yazılan ...