Haber Arama

Teb'den Gelen Haberler


Korumak İyileştirmek Yaşatmak İstiyoruz Sağlıkta Şiddete Dur Diyoruz

Korumak İyileştirmek Yaşatmak İstiyoruz Sağlıkta Şiddete Dur Diyoruz

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; Basına ve kamuoyuna, Tüm dünya ile birlikte olağanüstü günlerden geçiyoruz. Sınır tanımayan bir virüs hayatlarımıza girdi ve tüm rutinimizi değiştirdi. COVID-19 pandemisinde tüm dünya sınav veriyor. Ekip olma bilinciyle toplum sağlığını...


Seladrenalin Ampul’e Uygulanan İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

Seladrenalin Ampul’e Uygulanan İlaç Geri Çekme İşlemi Hakkında

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 29 Nisan 2020 tarihli duyuru ile, Haver Farma İlaç A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Seladrenalin 4mg/4ml I.V. İnfüzyon İçin Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul” adlı müstahzar...


COVID – 19 ile Mücadele İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Eylem Planı ve Risk Analizi Formu Hakkında

COVID – 19 ile Mücadele İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Eylem Planı ve Risk Analizi Formu Hakkında

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmet sunumunun sürekliliğini sağlama sorumluluğunun yanında, meslektaşlarımız, çalışanlarının sağlığını ve işyerinin güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi noktasında...


2020 Mart Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında

2020 Mart Ayı Katılım Payı Ödemeleri Hakkında

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2020 Mart Ayı Hastane İlaç Malzeme avansı, Eczane kan ürünü ile Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ve İşitme Cihazı Merkezlerine ait katılım payı tutarlarının...


T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a Gönderilen Talep Yazımız Hakkında

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a Gönderilen Talep Yazımız Hakkında

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; İçinden geçmekte olduğumuz zorlu COVID-19 Pandemisi sürecinde, birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak en ön safta kesintisiz bir şekilde görev başında olan eczacılarımızın ve eczanelerimizin içinde bulunduğu koşulları aktarmak ve bu koşulların iyileştirilmesine yönelik ol...


ECZACI ODALARINDAN KAMU, İLAÇ SANAYİCİLERİ ve DAĞITIM KANALLARINA ÇAĞRI

ECZACI ODALARINDAN KAMU, İLAÇ SANAYİCİLERİ ve DAĞITIM KANALLARINA ÇAĞRI

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; Koronavirüs salgını öncelikle bir sağlık krizidir, ancak üretimden tedariğe ve tüketime kadar bütün ilaç zincirini de sarsmaktadır. Eczacılarsa bu süreçte ellerini taşın altına koyarak, tüm yaşamsal tehditlere rağmen hastalarına ilaç-eczacılık hizm...


TİTCK Tarafından Yayımlanan “EYS 2020 Yılı 1. Dönem Yerleştirmesi Yapılan Eczacıların ve İlgililerin Dikkatine” Konulu ...

TİTCK Tarafından Yayımlanan “EYS 2020 Yılı 1. Dönem Yerleştirmesi Yapılan  Eczacıların ve İlgililerin Dikkatine” Konulu Duyuru Hakkında

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; TİTCK Tarafından 20.04.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan “EYS 2020 Yılı 1. Dönem Yerleştirmesi Yapılan Eczacıların ve İlgililerin Dikkatine” konulu duyuru ile, 20.01.2020-18.02.2020 tarihleri arasında başvuruları alınan ve 19.02.2020 tarihinde EYS ile yerleştirm...


Eczanelerden Maske Temini Uygulamasında Yaşanan Sorunların TİTCK’ya Bildirimi Hakkında

Eczanelerden Maske Temini Uygulamasında Yaşanan Sorunların TİTCK’ya Bildirimi Hakkında

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; 10.04.2020 tarihinde başlatılan, eczanelerden ücretsiz maske temini uygulaması ile ilgili olarak, Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımız tarafından yapılan bildirimler doğrultusunda; yaşanan sorunlar Birliğimiz tarafından TİTCK Başkanlığına şu şekilde iletilmiştir: 1) He...


TİTCK Tarafından Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini Konusunda Yapılan Düzenlemeler Hakkında

TİTCK Tarafından Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini Konusunda Yapılan Düzenlemeler Hakkında

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; Bilindiği üzere, COVID-19 hastalığı sebebiyle, hastaların kronik olarak kullandıkları ilaçlarına erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla geçici bazı tedbirler alınarak, TİTCK Başkanlığı ve SGK Başkanlığı tarafından ilan edilmiştir. TİTCK Başkanlığı tarafından gönderilen 19.04.20...


COVID-19 Pandemisi Sürecinde Eczanelerden İlaç Teminine Yönelik Olarak SGK’ya İletilen Taleplerimiz Hakkında

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Eczanelerden İlaç Teminine Yönelik Olarak  SGK’ya İletilen Taleplerimiz Hakkında

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; COVID-19 pandemisi sürecinde, Eczanelerimizden ilaç teminine yönelik önerilerimiz ve taleplerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ve resmi yazılarımız ile iletilmiştir. ...


Renkli Reçetelerin Eczanelerde Saklanması ve İkinci Bir Duyuruya Kadar İl Sağlık Müdürlüklerine Teslim Edilmemesi Hakkın...

Renkli Reçetelerin Eczanelerde Saklanması ve İkinci Bir Duyuruya Kadar İl Sağlık Müdürlüklerine Teslim Edilmemesi Hakkında

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen ve ekte yer alan "Pandemi Hakkında" konulu yazı ile, Kurumun 14/03/2016 tarihli ve 2016/3 sayılı Kontrole Tabi...


Mobil İmza Girişi ile ilgili Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Tarafından Yayımlanan Duyuru Hakkında

Mobil İmza Girişi ile ilgili  Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Tarafından Yayımlanan Duyuru Hakkında

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; Ürün Takip Sistemi (ÜTS) tarafından mobil imza girişi ile ilgili bir duyuru yayımlanmış olup, söz konusu duyuruda mobil imza girişinin geçici bir süreliğine kullanılamayacağı bildirilmektedir. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. TÜRK ECZACILA...


TBMM Eczane Uygulaması Hakkında

TBMM Eczane Uygulaması Hakkında

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; Bilindiği üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Birliğimiz arasında imzalanan Üçlü İşbirliği Protokolü kapsamında, anlaşmalı eczaneler tarafından milletvekilleri ile diğer hak sahiplerinin ilaç reçete girişi, sorgulama...


COVID-19 Hastalarında Tedavi Yaklaşımları ve Bilimsel Araştırmalar

COVID-19 Hastalarında Tedavi Yaklaşımları ve Bilimsel Araştırmalar

Değerli Meslektaşlar, Türk Eczacılar Birliğinden Odamıza gelen “COVID-19 Hastalarında Tedavi Yaklaşımları ve Bilimsel Araştırmalar” hakkındaki yazı ektedir. Meslektaşlarımıza duyurulur.


COVID-19 İLE MÜCADELEDE MESLEKİ DAYANIŞMAMIZI YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYORUZ

COVID-19 İLE MÜCADELEDE MESLEKİ DAYANIŞMAMIZI YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYORUZ

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; Küresel bir salgın haline gelen COVID-19 ile mücadele sürecinde sağlık çalışanları, çok büyük bir risk altında hizmet sunmaya devam etmektedir. Bu dönemde salgın ile mücadelenin etkin bir biçimde sürdürülebilmesi için sağlık çalışanlarının...


ARTIK SESİMİZ DUYULSUN İSTİYORUZ

ARTIK SESİMİZ DUYULSUN İSTİYORUZ

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; Basına ve kamuoyuna, COVID-19 mücadelesi, her geçen gün ağırlaşan şartlarda devam ediyor. Bu süreçte sağlık çalışanları enfekte oluyor ve yaşamlarını yitiriyor. Mücadelenin ilk gününden bu yana ön safta mücadele eden eczacılarımız ve eczane çalış...


2020 Ocak Ayı Sağlık Ödemeleri

2020 Ocak Ayı Sağlık Ödemeleri

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede; 2020 Ocak ayı Hastane, Eczane, Optik, Tıbbi Malzeme Tedarikçileri ve İşitme Cihazı Merkezlerine ait fatura bedellerinin 15.04.2020 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün e...


“COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Rehberi” Güncellendi

“COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) Rehberi” Güncellendi

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; COVID-19, etkeni, bulaşma yolları, vaka tanımları ve tanı yöntemleri hakkında bilgi vermek; COVID-19 vakası veya temaslısı ile karşılaşıldığında izlenmesi gereken strateji ve uygulama şekilleri hakkında yol göstermek amacıyla, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürl...


ECZANELERDEN MASKE TEMİNİ HAKKINDA

ECZANELERDEN MASKE TEMİNİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların maske teminlerinin birinci basamak sağlık hizmet sunum noktaları olan eczanelerimiz aracılığı ile gerçekleştirilmesi ile ilgili uygulamaya İstanbul ve Ankara illerimizden olmak üzere 10.04.2020 tarihi (bugün) itibari ile başlanmıştır. ...


Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca İle Görüşme

Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca İle Görüşme

Değerli Meslektaşlar, TEB tarafından yayımlanan duyuru ile; Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, 08.04.2020 Çarşamba akşamı Sayın Bakan ile makamında görüştüler. Sağlı...