Haber Arama

Teb'den Gelen Haberler


EN KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI HAKKINDA

EN KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 09/01/2007 tarih ve 5979 sayılı yazı ile;En küçük ambalaj uygulaması ile ilgili olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 29.12.2006 tarih 067682 sayılı yazı ile, daha önce yayımlamış oldukları 29.12.2006 tarih 67592 sayılı yazılarına açıklık getirilmiştir. Bu yazı ile, k...


ETİL ALKOL VE METANOLDEN HAZIRLANAN MÜSTAHZARLARIN GÜVENLİ ETİKET VE GÜVENLİK BİLGİ FORMU İLE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA

ETİL ALKOL VE METANOLDEN HAZIRLANAN MÜSTAHZARLARIN GÜVENLİ ETİKET VE GÜVENLİK BİLGİ FORMU İLE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 28/12/2006 tarih ve 5902 sayılı yazı ile;T.C. Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Alkollü İçkiler Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 22.12.2006 tarih ve 8258 sayılı yazıda;Etil alkol ve metanol ile etil alkol ve metanolden hazırlanan müstahzarların, Tehlikeli Kimyasall...


YENİDEN DÜZENLENEN PROSPEKTÜS BİLGİLERİ

YENİDEN DÜZENLENEN PROSPEKTÜS BİLGİLERİ

Odamıza TEB'den gelen yazılar ile;T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 28.11.2006, 29.11.2006, 15.12.2006, 11.12.2006, 22.12.2006 tarihli yazıları ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazıları gereğince aşağıda isimleri yer alan preparatların prospektüs ve/veya endik...


ORTAK PROVİZYON SİSTEMİNDE YAŞANAN SIKINTILAR İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ORTAK PROVİZYON SİSTEMİNDE YAŞANAN SIKINTILAR İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Bilindiği üzere 01.12.2006 tarihinden itibaren Ortak Provizyon sistemi uygulamasına Ankara’da pilot bölge olarak geçilmiştir. Bu tarihten itibaren Ankara Eczacı Odası tarafınca yürütülen konu ile ilgili çalışmalar kapsamında sistemle ilgili yaşanan sıkıntılar derlenerek kuruma iletilmiş ve çözümleri konusunda katkı sağlanmıştır. Konu ile ilgili ...


ORTAK PROVİZYON UYGULAMASI HAKKINDA YENİ BİLGİLENDİRME

ORTAK PROVİZYON UYGULAMASI HAKKINDA YENİ BİLGİLENDİRME

Odamızdan TEB'den gelen 29/12/2006 tarihli yazı ile;01.01.2007 tarihinde ülke genelinde başlayacak olan Emekli Sandığı ve SSK Ortak Provizyon Uygulaması ile ilgili olarak Birliğimize 29.12.2006 tarihinde (bugün) gönderilmiş olan Yeni Bilgilendirme Yazısı ekte gönderilmektedir.Meslektaşlarımıza önemle duyurulur. EK – 2 Önemli Bilgilendirme 01...


EN KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI HAKKINDA

EN KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI HAKKINDA

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Türk Eczacıları Birliğine gönderilen 29.12.2006 tarih B.10.0.IEG.0.13.00.16 – 67592 sayılı yazı ile; - 01 Ocak 2007 tarihi itibariyle antienflamatuar grubu ilaçlarda en küçük ambalaj uygulamasına geçileceği; - Ancak, firmaların henüz küçük ambalajlı formlarını piyasaya sunamadığı ve ...


EMEKLİ SANDIĞI VE SSK ORTAK PROVİZYON UYGULAMASI HAKKINDA

EMEKLİ SANDIĞI VE SSK ORTAK PROVİZYON UYGULAMASI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 28/12/2006 tarihli yazı ile;Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK’nın tek çatı altında birleşmesi çalışmaları kapsamında, ortak provizyon sistemi pilot uygulamasına 01/12/2006 tarihinde Ankara pilot bölge olmak üzere başlanmıştı.T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan gelen 28.12.2006 tarih B.1...


KARBASİF, KAZEPİN, TEMPORAL TABLET HAKKINDA...

KARBASİF, KAZEPİN, TEMPORAL TABLET HAKKINDA...

Odamıza TEB' den gelgn yazı ile;T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 11.12.2006 tarih 26249 sayılı yazı ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlıklarına gönderilen 28.11.2006 tarih, 059964 sayılı yazı ile Carbamazepine etkin maddeli Karbasif Tablet, Kazepin Tablet...


BI-PROFENİD 20 TABLET ADLI İLAÇ HAKKINDA

BI-PROFENİD 20 TABLET ADLI İLAÇ HAKKINDA

Odamıza TEB' den gelen yazı ile;T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 06.12.2006 tarih 062018 sayılı yazı gereğince, 01.01.2007 tarihinde uygulamaya girecek olan aynı eşdeğer gruptaki ilaçların piyasadaki en küçük ambalaj formlarından bir tanesinin bir kutu olarak verilmesi uygulamasına esas oluştu...


TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ TÜRLERİ HAKKINDA

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ TÜRLERİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen yazı ile;Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı 35.Dönem Yönetim Kurulu 29.11.2006 tarihli toplantısında üyelerimize verilen kredi türlerini yeniden düzenleme kararı almıştır.Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’nın verdiği kredi koşulları 01.01.2007 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.Mesl...


EN KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI HAKKINDA

EN KÜÇÜK AMBALAJ UYGULAMASI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen yazı ile;29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tedavi Yardımına İlşikn Uygulama Tebliği’nin 12.1 Maddesi gereğince 01.10.2006 tarihinde uygulamaya girecek olan aynı eşdeğer gruptaki ilaçların piyasadaki en küçük ambalaj formlarından bir tanesinin bir kutu olarak verilmesi uygulaması, 10 Sıra Nolu Tedavi Yard...


TEDAVİ YARDIMI TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

TEDAVİ YARDIMI TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

Odamıza TEB'den gelen yazı ile;T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 01.12.2006 tarih 25152 sayılı “Tedavi Yardımına İlişkin Genelge” ile, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’de aşağıdaki değişikliklerin yapılmasının gerekli görüldüğü bildirilmektedir: 1- Tebliğin eki Sistemik A...


2006 YILI BAĞ-KUR PROTOKOLÜ HAKKINDA

2006 YILI BAĞ-KUR PROTOKOLÜ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 05/12/2006 tarih ve 5561 sayılı yazı ile;Bağ-Kur ile 2005 yılında sözleşmesi bulunan ancak 2006 yılı sözleşmesini protokol ile belirlenen süre içerisinde yenileyemediği için, 01.01.2006 ile sözleşme imzaladığı tarih arasında kalan sürede karşıladığı ilaç bedellerini alamayan üyelerimizin mağduriyetinin giderilmesi için Birliği...


ANTİFUNGAL TEDAVİ ENDİKASYON VE GÜVENLİK FORMU HAKKINDA

ANTİFUNGAL TEDAVİ ENDİKASYON VE GÜVENLİK FORMU HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 28/11/2006 tarih ve 5481 sayılı yazı ile;İlgi(a): 08.11.2006 tarih, 35.A.00.05280 sayılı (b): 22.11.2006 tarih, 35.A.00.05418 sayılı yazılarımız, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 02.11.2006 tarih, 61600 sayılı genel yazı ile, antifungal ilaçların kullanımında ,...


ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 22/11/2006 tarih ve 5426 sayılı yazı ile;Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 14.11.2006 tarih ve 2006/115 sayılı Genelge ile;A)Ruhsatlı endikasyon dışı ve/veya standart dozların üzerinde ilaç kullanımı,B)Yurtdışından reçete bazında şahsi tedavi için getirtilecek ilaçların temini ve kullanım...


SSK-ANTİFUNGAL TEDAVİ ENDİKASYON VE GÜVENLİK FORMU HAKKINDA AÇIKLAMA

SSK-ANTİFUNGAL TEDAVİ ENDİKASYON VE GÜVENLİK FORMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Odamız web sayfasından 10.11.2006 tarihinde yayınladığımız "Antifungal Tedavi Endikasyon ve Güvenlik Formu" hakkındaki yazıya açıklık getiren, TEB'den gelen 22/11/2006 tarih ve 5418 sayılı yazı aşağıdaki gibidir.T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Baikanlığı SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 02.11.2006 tarih, 61600 sayılı genel y...


TEB ECZACILIK AKADEMİSİ ARALIK AYI MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

TEB ECZACILIK AKADEMİSİ ARALIK AYI MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 20 - 25 Aralık 2006 tarihinde "İyi Eczacılık Uygulamaları - Klinik Eczacılık - Farmasötik Bakım" Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitim İstanbul'da (Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Oyakbank arkası,Mudo Garage yanı kat:2 No:5 İz Plaza Giz/ Şişli) yapılac...


SSPE HASTALIĞINDA "İNOSİNE PRANOBEX" ETKEN MADDELİ İLACIN TEMİNİ HAKKINDA

SSPE HASTALIĞINDA

Odamıza TEB'den gelen 21/11/2006 tarih ve 5402 sayılı yazı ile;Birliğimize T.C Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden gelen 15.11.2006 tarih ve 21348 sayılı yazı ile; Kızamık hastalığına bağlı olarak gelişebilen “Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalığının tanı ve tedavi protokollerinin belirlenmesi amacıyla Bakanlıkları tar...


İLAÇ KULLANIM VE MUAFİYET RAPORLARI HAKKINDA

İLAÇ KULLANIM VE MUAFİYET RAPORLARI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 20/11/2006 tarih ve 5373 sayılı yazı ile;İlgi: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün İlaç Kullanım ve Muafiyet Raporları Konusunda 13.10.2006 tarih 19469 sayılı Genelgesi Birliğimiz tarafından, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ilgide kayıtlı Genelgesi’nin Açıklama bölümünde yer alan “rapo...


AVRUPA FARMAKOPESİ HAKKINDA

AVRUPA FARMAKOPESİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 09.11.2006 tarih, 5291 sayılı yazıya göre ; T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 12.10.2006 tarih 2006/106 sayılı Genelge ile, - 17.03.1926 tarih ve 767 sayılı Türk Kodeksi Hakkında Kanun'un 7.maddesi uyarınca Kodeksin yenilenen sürümlerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte eza ...