Haber Arama

Teb'den Gelen Haberler


VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ UYGULAMASI HAKKINDA

VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ UYGULAMASI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 07/11/2006 tarih ve 5277 sayılı yazı ile;29 Ağustos 2006 tarih, 26274 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği" gereğince; 01.11.2006 tarihinden itibaren vergi kimlik numarasını tespit etme ve kullanma yükümlülüğü getirilen gerçek ve tüzel kişiler, vergi kimlik numarası olarak T.C Kimlik numarasın...


İLAÇ KULLANIM VE MUAFİYET RAPORLARI HAKKINDA GENELGE

İLAÇ KULLANIM VE MUAFİYET RAPORLARI HAKKINDA GENELGE

Odamıza TEB'den gelen 30/10/2006 tarih ve 5152 sayılı yazı ile; İlaç kullanım ve muafiyet raporlarının düzenlenmesi ve uygulamaları ile ilgili olarak oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, konuya açıklık getiren dördüncü genelge, 13.10.2006 tarihinde yayımlanmıştır. T.C.Sağlık ...


YENİDEN DÜZENLENEN PROSPEKTÜS ÖRNEKLERİ

YENİDEN DÜZENLENEN PROSPEKTÜS ÖRNEKLERİ

Odamıza TEB' den gelen 16/10/2006 tarih ve 5065 sayılı yazı ile;T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 11.10.2006 tarihli yazılar ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazıları gereğince aşağıda isimleri yer alan ilaçların yeniden düzenlenmiş ve/veya endikasyon ilavesi ...


"İLK YARDIM" VE "TEMEL MUHASEBE" MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 25-26 Kasım 2006 tarihinde "İlkyardım”, 2-3 Aralık 2006 tarihinde "Temel Muhasebe" Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitim TEB Sosyal Kültürel Tesisleri Çayyolu Ankara’da yapılacaktır. Eğitim programına katılmak isteyen eczacıların www.ecza...


"KUŞ GRİBİ EĞİTİMİ" MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından eczacı odaları üyeleri için 04 Kasım 2006 tarihinde, "Kuş Gribi Eğitimi” Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenecektir. Eğitim TEB Sosyal Kültürel Tesisleri Çayyolu Ankara’da yapılacaktır. Eğitim programına katılmak isteyen eczacıların www.eczakademi.org adresi üzerinden, ulaşacakları kayıt ...


SSK, BAĞ-KUR İLAÇ MUAFİYET RAPORLARI VE KULLANIM RAPORLARI HAKKINDA

SSK, BAĞ-KUR İLAÇ MUAFİYET RAPORLARI VE KULLANIM RAPORLARI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 10.10.2006 tarih ve 5018 sayılı yazı ile;29.04.2006 tarih 26153 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin (Sıra No:6) 20.07.1 maddesi ile 06.04.2006 tarihli ve 26131 sayılı yönetmeliğin 22. maddesi doğrultusunda ilaç kullanımı ve hasta katılım payı için sağlı...


SSK- ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA

SSK- ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA

Odamıza TEB' den gelen 26.09.2006 tarih ve 4800 sayılı yazı ile; Birliğimize T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK ilaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’ndan gelen 22/09/2006 tarih 54135 sayılı, yazı ile; Kurumca bir ilacın Sağlık Bakanlığı’nca endikasyon dışında kullanılması Sağlık Bakanlığı. tarafından kişiye verilen özel kullanım iznine is...


İLAÇ KULLANIM VE MUAFİYET RAPORLARININ “ETKEN MADDE” BÖLÜMLERİNİN DOLDURULMASINA AÇIKLIK GETİREN GENELGE

İLAÇ KULLANIM VE MUAFİYET RAPORLARININ “ETKEN MADDE” BÖLÜMLERİNİN DOLDURULMASINA AÇIKLIK GETİREN GENELGE

Odamıza TEB' den gelen 20.09.2006 tarih ve 4730 sayılı yazı ile;" İlaç kullanımı ve hasta katılım payı muafiyeti için düzenlenen raporların, ilgili tek uzman hekim tarafından başhekimlik onayı ile çıkarılacağı “, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin 20.7.1 Maddesi ile h...


TEDAVİ YARDIMI TEBLİĞİ VE EK2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

TEDAVİ YARDIMI TEBLİĞİ VE EK2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAYIMLANAN 12.09.2006 TARİHLİ GENELGE VE EKİ LİSTELERİ EKTEDİR. GENELGE 14.09.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAKTIR. MESLEKTAŞLARIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR. T.C MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.BMK.0.18.100. 12.09.2006 18105 Konu: İlaç ...


CONCERTA 18 mg-36 mg-54 mg İSİMLİ KONTROLE TABİ İLAÇLARA İLİŞKİN GENELGE HK.

CONCERTA 18 mg-36 mg-54 mg İSİMLİ KONTROLE TABİ İLAÇLARA İLİŞKİN GENELGE HK.

Odamıza TEB'den gelen 08.09.2006 tarih ve 4597 sayılı " CONCERTA 18 mg-36 mg-54 mg isimli kontrole tabi ilaçlara ilişkin genelge" hakkındaki yazı aşağıdadır.


BAĞ-KUR - İLAÇ KULLANIMI VE KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇ RAPORLARI HAKKINDA

BAĞ-KUR - İLAÇ KULLANIMI VE KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇ RAPORLARI HAKKINDA

Odamıza TEB' den gelen 06.09.2006 tarih ve 4486 sayılı " Bağ-Kur- İlaç Kullanımı ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Raporları" hakkındaki yazı aşağıdadır.


SSK- REÇETE KONTROLLERİNDE UYGULANAN KESİNTİLER HAKKINDA

SSK- REÇETE KONTROLLERİNDE UYGULANAN KESİNTİLER HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 06.09.2006 tarih ve 4488 sayılı yazı ile;T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı'na, İl Müdürlükleri tarafindan yapılan reçete kontrollerinde uygulanan kesintilerle ilgili olarak Birliğimizce başvuruda bulunulmuş ve haksız yapıldığı kanaatinde bulunulan reçete ve kesinti örnekleri kuruma ...


TEB VAN İLKÖĞRETİM OKULU AÇILIŞ TÖRENİ

TEB VAN İLKÖĞRETİM OKULU AÇILIŞ TÖRENİ

Türk Eczacıları Birliği tarafından yaptırılan Türk Eczacıları Birliği Van İlköğretim Okulu (Esenler Mahallesi VAN) 23.09.2006 Cumartesi günü saat 14.30’da Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK tarafından açılacaktır. Açılış törenine tüm meslektaşlarımız davetlidir.


YENİDEN DÜZENLENEN PROSPEKTÜS ÖRNEĞİ

YENİDEN DÜZENLENEN PROSPEKTÜS ÖRNEĞİ

Odamıza TEB' den gelen 06.09.2006 tarih ve 4578 sayılı yazı ile, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na iletilen bilgi ile, Abbott Lab.İth.İhr. ve Tic.Ltd.Şti.nin ithal ruhsatına sahip olduğu “Humira Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Enjektör” ve “Humira Enj...


YEŞİL KART ECZANE ÖDEMELERİ HAKKINDA

YEŞİL KART ECZANE ÖDEMELERİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 01/09/2006 tarih ve 4447 sayılı yazı ile;T.C.Sağlık Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 09.05.2006 tarih 2006/55 sıra nolu Genelge ile; Yeşil Kart sahibi vatandaşların ilaç bedellerine ait faturaların İl Müdürlüklerine intikalinden sonra gecikme olmaksızın incelemelerinin yapılması ve ödemeye esas tahakku...


TEB' İN 23.08.2006 TARiHLİ “YEDİ GÜNLÜK TEDAVİ DOZU UYGULAMASI” HAKKINDA DUYURUSU

TEB' İN 23.08.2006 TARiHLİ “YEDİ GÜNLÜK TEDAVİ DOZU UYGULAMASI” HAKKINDA DUYURUSU

Bilindiği gibi, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Sıra Nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin 12.1 Maddesinde “Ancak, aynı eşdeğer gruptaki ilaçların piyasadaki yedi günlük ambalaj formlarından bir tanesinin bir kutu olarak verilmesi uygulamasına 1/10/2006 tarihinden itibaren geçilecektir.” Hükmü yer almaktadır....


DOCETAXEL VE PACLİTAXEL ETKİN MADDELİ İLAÇLAR HAKKINDA

DOCETAXEL VE PACLİTAXEL ETKİN MADDELİ İLAÇLAR HAKKINDA

Odamıza TEB'deb gelen 22.08.2006 tarih ve 4401 sayılı yazı ile;T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 16.08.2006 tarih 15847 sayılı yazı ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 07.07.2006 tarih, 035141 sayılı yazısı ile “Docetaxel ve Paclitaxel etkin maddeli ilaçların, 29 Nisan ...


İLAÇ KULLANIMI VE HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇ RAPORLARI HAKKINDA

İLAÇ KULLANIMI VE HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇ RAPORLARI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 22.08.2006 tarih ve 4401 sayılı yazı ile;T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 81 İl Valiliği’ne ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına göndermiş olduğu 26.06.2006 tarih 12289 sayılı genelge ile;29.04.2006 tarih 26153 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygul...


ÇİNKO PREPARATLARI HAKKINDA

ÇİNKO PREPARATLARI HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 22/08/2006 tarih ve 4400 sayılı yazı ile;T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 16.08.2006 tarih 15851 sayılı yazı ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 04.07.2006 tarih, 034454 sayılı yazısı ile “Çinko preparatlarında; katı formlar için 30 mg ve üzerinde...


ECZANE DEVİR VE SATIŞLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ECZANE DEVİR VE SATIŞLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Odamıza TEB'den gelen 10/08/2006 tarih ve 4235 sayılı " Eczane Devir ve Satışlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" hakkındaki yazı aşağıdaki gibidir.