Odaya Kayıt İçin Odamızdan İstenen Belgeler

Oda Tarafından Verilecek Üye Kayıt Formu

İkametgah

Özgeçmiş

İmza beyannamesi fotokopisi (NOTERDEN)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C Kimlik numaralı)

Diploma ( NOTER ONAYLI ASLI) ( KAMU ECZACILARI İÇİN FOTOKOPİ YETERLİ)

2 Adet Vesikalık Resim ( son altı aylık)
 

ÖNEMLİ: Yönetim Kurulu Toplantısı her hafta Çarşamba günü yapıldığından dolayı, evrakların her Salı saat 17.00'ye kadar Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.