Oda ve Yardımlaşma Sandığı Aidat Bedelleri

Eczane Eczacıları ve Mesul Müdürler için;
2013 Aidat 36,92 TL
2013 Afet Fonu 73,84 TL
2013 Oda Giderlerine Katılım 369,20 TL
2013 Yardımlaşma Sandığı Aidatı 110,76 TL
Toplam 590,72 TL
 
Kamu Eczacısı ve Çalışmayan Eczacılar için;
2013 Aidat 18,46 TL
2013 Yardımlaşma Sandığı Aidatı 55,38 TL
Toplam 73,84 TL