Oda ve Yardımlaşma Sandığı Aidat Bedelleri

ECZANE ECZACILARI VE MESUL MÜDÜRLER İÇİN;

01.01.2023-30.06.2023 DÖNEMİ

2023 Aidat …………………………........ 216,84   TL

2023 Afet Fonu……………………......…216,84   TL

2023 Oda Giderlerine Katılım …….…...2.168,40  TL

2023 Yardımlaşma Sandığı Aidatı….… 650,53  TL

Toplam…………………………….............3.252,61-TL

 

KAMU ECZACISI İÇİN;

2023 Aidat................................................ 108,42.-TL

2023 Yardımlaşma Sandığı aidatı…..…..325,26.-TL

Toplam……………………….......….…….. 433,68.- TL

 

ÇALIŞMAYAN ECZACILAR İÇİN;

2023 Aidat...............................................216,84-TL

2023 Yardımlaşma Sandığı aidatı….….325,26-TL

Toplam…………………………….…........542,10- TL